Logo - Direkcija za stanovanje

Model upravljanja DIREKCIJE

Informatički sustav i internet

„DIREKCIJA“ kao upraviteljska tvrtka raspolaže, za upravljanje zgradama specijaliziranim i složenim informatičkim sustavom – koji omogućava automatsko praćenje:

  • Evidentiranja i knjiženje svih poslovnih promjena stambenih zgrada:
  • Knjigovodstvo stambenih zgrada s obračunom prihoda i rashoda stambenih zgrada,
  • Analitičko knjiženje ostalih troškova i prihoda stambenih zgrada kojima one raspolažu,
  • Izvještavanje i evidentiranje svih promjena vlasnika stanova na nove vlasnike,
  • Pripremu knjigovodstvenih stavaka za izradu prijedloga za ovrhu temeljem vjerodostojne isprave - izvatka iz ovjerovljenih poslovnih knjiga.

 

«DIREKCIJA» raspolaže, za upravljanje zgradama, specijaliziranom internom mrežom temeljenom na posebnim softwareskim rješenjima. Cjelokupni sustav opslužuje sve sektore poslovanja Društva i servis je svim aspektima poslovanja zgrada pod kontrolom suvlasnika naših zgrada čijim je zgradama i poslovnim promjenama na računima pričuve i namijenjena automatska obrada podataka.
Putem web stranica naše tvrtke nudimo uslugu pregleda stanja zgrade za sve suvlasnike čija je zgrada pod našim upravljanjem. Svaki suvlasnika ima mogućnost koristiti uslugu na način da dobije lozinku za pristup. Kao korisnici usluge, poštovani posjetitelji, imaju mogućnosti pregleda prihoda i rashoda zgrada.

Sve primjedbe suvlasnika i sugestije uvažavamo i prilagođavamo potrebama još boljeg informiranja suvlasnika. Naime, poštovani posjetitelji, cilj predstavljanja naše tvrtke na internetskim stranicama jest informirati Vas o svim detaljima financijskog i pravnog i tehničkog dijela upravljanja Vašom zgradom, kao i prezentirati suvlasnicima obradu niza tema od interesa za edukaciju i provedbu interesa i želja suvlasnika.


Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava