Logo - Direkcija za stanovanje

Glavni izbornik

O nama
POVIJEST TVRTKE – OSOBLJE

Tvrtka «DIREKCIJA ZA STANOVANJE» d.o.o. Split je osnovana u lipnju 2003. godine, a sa radom je započela 01.siječnja 2006. godine. Tvrtku je osnovala grupa visoko obrazovanih osoba s 20 -godišnjim iskustvom u  strukama visoke stručne spreme nužnim u djelatnosti upravljanja. Tvrtka ima 5 djelatnika i 4 vanjska stručna suradnika sa iznimnim stručnim iskustvom. Tvrtka raspolaže osobljem 20 godišnjeg iskustva sudskog zastupanja na Sudu – te u nastavku takve specijalizacije djelatnika   „DIREKCIJA“  ima iznimnu uspješnost naplate pričuve od 98 %. U financijskom dijelu raspolažemo osobljem dugogodišnjeg iskustva na poslovima financijske policije – što omogućava tvrtki  maksimalno uspješno obavljanje financijskih poslova.  Direktor tvrtke kao čelni čovjek  magistar  je prava sa 20 godišnjim iskustvom pravnog zastupnika na sudovima i  na rukovodećim pravnim poslovima. Ostalo osoblje . „DIREKCIJE“  spoj je poleta mladosti i vizija iskusnog kadra. Iz odlika  osoblja „DIREKCIJE“ proizlazi sposobnost  tvrtke  odgovorno i stručno realizirati sva prava i suvlasničke interese u svakom dijelu poslovanja: financijskom, pravnom, tehničkom, ekonomskom. Direktor naše tvrtke doprinosi edukaciji ne samo naših nego i općenito suvlasnika sudjelovanjem na HRVATSKOJ RADIO TELEVIZIJI u više navrata u nizu emisija kao „Hrvatska uživo“, „Potrošački kod“ u svezi različitih pitanja nekretnina o čemu su se i suvlasnici kao TV gledatelji mogli osvjedočiti.
_____________________________________________________________________________

DODATNE BESPLATNE USLUGE „DIREKCIJE“

Naša primarna djelatnost je upravljanje nekretninama sa osnovnim ciljem organiziranja modela upravljanja i održavanja nekretnina – drugačijeg od ostalih subjekata na tržištu sa nizom dodatnih besplatnih usluga, koje su nužne modelu uspješnog upravljanja koje poštuje osnovno ustavno načelo da je vlasništvo nepovredivo i da su suvlasnici najbolji gospodari svojom imovinom, te koje se dodatne usluge preciziraju u Međuvlasničkim ugovorima naših zgrada, kao što su:
  1. Svi suvlasnici naših zgrada  kao rijetke u RH – su informirani sukladno članku 8. Međuvlasničkog ugovora  putem oglasnih ploča na zgradi o mjesečnim računima poslovanja odnosna sa 2 izvještaja o plaćanju pričuve i mjesečnom stanju računa zgrade, te svim troškovima i računima zgrade (drugi to rade godišnje i neki posebno naplaćuju )
  2. Pored toga, suvlasnici ni jedne zgrade na ovom području, a rijetki u RH raspolažu dokumentacijom koju im upravitelj direktno osobno dostavlja, kao što su: Program upravljanja i održavanja zgrade,  Izvješća o troškovima i računima zgrade  Kalkulacije  troškova zgrade, Obavijesti svim suvlasnicima o dešavanjima u zgradi u svezi upravljanja (što drugi ne obavljaju, a ako obavljaju onda i naplaćuju).
  3. Druga brojna dokumentacija i obavijesti  mjesečno se oglašava putem oglasne ploče zgrade  pored računa o poslovanju zgrade.       
  4. Svaki sastanak suvlasnika se putem „DIREKCIJE“ kao upravitelja i servisa suvlasnika u pisanoj formi pravodobno oglašava, sve odluke usvojene Zakonom predviđenom većinom se  u pisanoj formi sastavljaju od strane upravitelja prema čl. 85. st. 4. Zakona o vlasništvu, sve se odluke putem djelatnika„DIREKCIJE“ oglašavaju na oglasnoj ploči zgrade shodno članku 8. Međuvlasničkog ugovora na znanje odsutnim suvlasnicima (drugi ne obavljaju, a ako obavljaju onda i naplaćuju).
  5. Na zahtjev suvlasnika izrađuju se dodatne uplatnice za zajedničke troškove radi legalizacije plaćanja zajedničkih troškova u zgradi plaćanjem putem računa zgrade i eliminiranja naplate „od vrata do vrata“ za zajednički potrošak vode, struje, predstavnika suvlasnika, čišćenje zgrade.
  6. Obvezna je prezentacija financijskog stanja zgrade od strane djelatnika „DIREKCIJE“ na svakom sastanku Skupa suvlasnika pod prvom točkom dnevnog reda svakog sastanka suvlasnika – kao osnova za donošenje suvlasničkih odluka.
  7. Stalna mjesečna izrada i kvartalno oglašavanje u zgradama izvješća o pokrenutim postupcima ovrhe, te stadiju sudskih postupka po pojedinom dugovanju pričuve u zgradi.
Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava