Logo - Direkcija za stanovanje

Model upravljanja DIREKCIJE

Pozornost naplati dugovanja pričuve

NAPLATE DUGOVANJA PRIČUVE

Suvlasnici su zakonski obvezni plaćati pričuvu što utvrđuje odredba članaka 89/90 ZOV.
Kod dugovanja dospjelih, a neuplaćenih obroka pričuve:

  • U konačnosti dužnik plaća najskuplju pričuvu u zgradi
  • Problemi sa suvlasnicima neplatišama pričuve nastavljaju se i u postupcima sudske naplate u kojima izbjegavaju primiti ovrhu, ističu prigovore, iznose tvrdnje bez dokaza.

 

Moguće je ugovoriti Međuvlasničkim ugovorom da se u izvanparničnom postupku za iznimno upornog dugogodišnjeg dužnika pričuve obavlja upis zabilježbe hipoteke na stanu u vlasništvu dužnika kao osiguranje za naplatu neplaćene zajedničke pričuve, kao i sudskih troškova i kamata.
U Međuvlasničkom ugovoru svrsishodno je odrediti da je svaki novi vlasnik obvezan platiti neplaćeni dug bivšeg vlasnika stana ili poslovnog prostora. Zastara potraživanja nastupa istekom 3 godine, a početak zastare se računa od dospjelosti svakog obroka.

Radnjama u sudskim postupcima radi naplate prekida se tok zastare.


Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava