Logo - Direkcija za stanovanje

Model upravljanja DIREKCIJE

Uvid suvlasnika u stanje računa zgrada

  • UVID SVIH SUVLASNIKA U STANJE RAČUNA ZGRADA

 

U nastojanju ostvariti dosljednije Zakonu više standarde upravljanja drugačije od ostalih subjekata u djelatnosti upravljanja „DIREKCIJA“ ,kao upraviteljska tvrtka, nudi slijedećih osam standarda:

 

  • Obvezno oglašavanje od strane djelatnika upravitelja u svakoj zgradi mjesečnih financijskih izvješća do 15-tog u mjesecu za protekli mjesec koji omogućuju da svaki suvlasnik u zgradama pod našim upravljanjem ima mogućnost pregleda svih prihoda i svih rashoda zgrade na razini pojedine stavke i sumarno na oglasnoj ploči zgrade. 
  • izrada i provedba većinskih suvlasničkih odluka zgrada koje čine Program upravljanja i održavanja zgrade – RADI KONTROLE UPRAVITELJA.
  • demonopoliziranje cijena radova održavanja zgrade, odnosno tržišne cijene. – KAO TEMELJNU I KLJUČNU STAVKU POŠTENOG I FER UPRAVLJANJA.
  • osnivanje svih isplata sa računa zgrade na pisanim  suvlasničkim odlukama - programima - zahtjevima suvlasnika uz ovjeru svakog računa izvođača od strane predstavnika suvlasnika  – ŠTO SVE PRUŽA LEGITIMITET SVIM ISPLATAMA SA RAČUNA ZGRADE.
  • upravitelj obavlja sve poslove u svezi organiziranja Skupova suvlasnika zgrada uz obvezno prisustvo djelatnika tvrtke na sastanku suvlasnika.
  • Provedba natječaja i na zahtjev  Vas suvlasnika, a ne samo kad Zakon nalaže.
  • Obvezno informiranje svih suvlasnika zgrade - KOJE JE ZAKONSKO I UGOVORNO PRAVO SVIH SUVLASNIKA o natječajima, ugovorima sa izvođačima, računima izvođača.
  • TE U NASTAVKU JOŠ POSEBNO:

 

Odnos prema suvlasnicima kao nalogodavcima – čija se riječ sluša.
Obvezno odlučivanje suvlasnika o radovima.
Dostupnost suvlasnicima doslovno uvijek.
Ustrajanje na garantnom pravu za radove.
Obvezno svakodnevno i stvarno dežurstvo.
Kvalitetnije osiguranje zgrade.

Kvalitetniji pristup naplati Vaše pričuve: dugovanja rješavamo izravnim kontaktom upravitelj - dužnik. U suprotnom modelom: opomena-tužba.

U svakom segmentu poslovanja pravnom, financijskom, tehničkom, ekonomskom - Vaš interes dovoljno je prenijeti našoj tvrtci - sve ostalo će kvalitetno i profesionalno riješiti naša  i Vaša tvrtka.


Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava