Logo - Direkcija za stanovanje

Glavni izbornik

Ponuda za računovodstveno- knjigovodstvene poslovePonuda za knjigovodstvene usluge
  
Poštovani,
Sa iskustvom u inspekcijskim poslovima - ex Financijske policije, kao i sa iskustvom u 20-godišnjim poslovima sudskog zastupnika i postupcima na sudu, te sa iskustvom na rukovodećim poslovima visoke stručne spreme - slobodni smo, uputiti Vam slijedeću ponudu:
 
  • obavljamo računovodstveno-knjigovodstvene usluge za trgovačka društva, obrte, proračunske korisnike i neprofitne organizacije ;
  • obavljamo porezno i poslovno savjetovanje ;
  • sastavljamo primjedbe i žalbe korisnika na nalaze poreznih tijela ;
  • obavljamo administrativnu obradu dokumenata korisnika.
 
 
Pratimo sve zakonske promjene vezane za poslovanje i pomažemo Vam da ostvarite maksimalne financijske efekte.
 
U ostvarivanju prava korisnika zastupamo u postupcima kod : Financijske agencije, Porezne Uprave, Mirovinskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog-HZZO.
 
Za sve obavijesti i informacije ostaju na raspolaganju naši brojevi: centrala 021/ 535-727098 690029.
 
KONTAKTIRAJTE NAS:
putem telefona ili jednostavno Vaše namjere iskažite osobno dolaskom u naše prostorije na adresi Bleiburških žrtava broj 6./3. kat u Splitu (do osnovne škole „Bol“,   raskršće Ulice slobode i Velebitske).
 
Zahvaljujemo, sa štovanjem.
 
DIREKCIJA ZA STANOVANJE d.o.o.
Direktor,
IGOR CRVARIĆ, magistar prava
 
 
Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava