Logo - Direkcija za stanovanje

Što je na mojem računu?

Kako plaćati utrošak vode?

Obzirom da je područje upravljanja i održavanja zgradama sve učestalije povezano sa komunalnim pitanjima u ime suvlasnika i korisnika usluga postavili smo pitanje: što je na mojem računu?

 

 • KAKO PLAĆATI UTROŠAK VODE?
  • INDIVIDUALIZIRANJE OBRAČUNA POTROŠNJE VODE
  • REKLAMACIJE NA RAČUNE ZA PLAĆANJE VODE
  • RAZLIKE GLAVNOG VODOMJERA I ZBIRA INTERNIH MJERILA
  • ZAKONI U PODRUČJU VODOOPSKRBE

 

INDIVIDUALIZIRANJE OBRAČUNA POTROŠNJE VODE

Kako bi suvlasnici zgrade konzumirali pravo na obračun prema potrošnji vode odnosno na individualiziranje obračuna -  stambena zgrada može sklopiti s VODOVODOM Ugovor o opskrbi pitkom vodom, očitanju i naplati potrošnje.
Reguliranje suvlasničkih odnosa tj. sklapanja Anexa Međuvlasničkog ugovora većinom od 51% suvlasničkih udjela zgrade preduvjet je ishođenja pojedinačnih računa za pojedine suvlasnike zgrade. Potrebno je od strane predstavnika suvlasnika zgrade srediti dokumentaciju, i to: Aneks Međuvlasničkog ugovora; Zahtjev za raspodjelu potrošnje vode u stambenoj zgradi; Popis stanara - ime, prezime, OIB, broj osobne iskaznice, prebivalište;
Kod zgrade u kojima suvlasnici nisu uredili svoje suvlasničke odnose, što je preduvjet individualiziranja obračuna - primjenjuju se odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima slijedom kojih za utrošak vode odgovaraju svi suvlasnici stambene zgrade solidarno – što u praksi dovodi do brojnih nesporazuma i krajnje loših posljedica za suvlasnike platiše koji solidarno odgovaraju sa dužnicima.

Ako računi glase na stambenu zgradu, Vodovod tereti solidarno za uslugu vodoopskrbe sve suvlasnike ukoliko predstavnik suvlasnika ne dostavi ovjerenu javnobilježničku izjavu u kojoj navodi imena dužnika i pripadajuće iznose duga.

 

REKLAMACIJE NA RAČUNE ZA PLAĆANJE VODE.

Reklamacije suvlasnici u pisanoj formi dostavljaju Vodovodu u roku od 15 dana od datuma računa. VODOVOD šalje opomene o neplaćanju računa nakon isteka 30 dana od dana ispostave računa.

 

RAZLIKE GLAVNOG VODOMJERA I ZBIRA INTERNIH MJERILA

ČESTO JE POSLJEDICA: netočno prijavljenih utrošaka po individualnim vodomjerima, netočno prijavljenog broja članova domaćinstva, neispravnih instalacija u stanovima (vodokotlići, slavine i sl.), neispravnih individualnih vodomjera, vremenske razlike kod očitanja glavnog vodomjera i očitanja koje dostavljaju potrošači. Za navedene slučajeve kontaktira se ovlašteni predstavnik zgrade kako bi se poduzele odgovarajuće akcije za uklanjanje utvrđenih nepravilnosti.

 

ZAKONI U PODRUČJU VODOOPSKRBE

 • Zakon o vodama (Narodne novine br. 107 od 27.12.1995.)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (Narodne novine br. 26 od 20.02.2003.),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 82 od 17.06.2004.), Uredba o dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 110 od 11.08.2004.)
 • Zakon o hrani (Narodne novine br. 46 od 07.05.2007.)
 • Zakon o zaštiti potrošača

Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava