Logo - Direkcija za stanovanje

Što je na mojem računu?

Nepotrebno veći računi vode

Obzirom da je područje upravljanja i održavanja zgradama sve učestalije povezano sa komunalnim pitanjima u ime suvlasnika i korisnika usluga postavili smo pitanje: što je na mojem računu?

 

  • NEPOTREBNO VEĆI RAČUNI VODE………:
    • EVENTUALNI GUBITAK NA  KUĆNOJ   INSTALACIJI
    • IZRAČUN ŠTETE  PO OTKRIVENOM GUBITKU
    • NEKA OPĆA PRAVILA
    • UGRADNJA MJERNIH UREĐAJA

EVENTUALNI GUBITAK NA  KUĆNOJ   INSTALACIJI


   Radi eventualnog gubitka na kućnoj instalaciji  od vodomjera do potrošnih mjesta u kući:
poželjno je jedanput mjesečno  provjeriti ispravnost te instalacije.

    Zatvore se sva izljevna mjesta  (u zgradama s  više stanova, dogovorno sa svim stanarima), a na vodomjeru se
kontrolira da li indikator potrošnje miruje. Ako miruje gubitka nema. Ako se indikator potrošnje vrti, to je
    siguran znak gubitka vode na Vašu štetu.

    Morate pronaći uzrok i otkloniti ga !

 

  

 

        IZRAČUN ŠTETE  PO OTKRIVENOM GUBITKU

   

    Želite li utvrditi koliku Vam štetu otkriveni gubitak donosi:

    uz vremensku kontrolu putem sata i očitanja protoka na vodomjeru možete lako utvrditi

    gubitak u l/min, na sat ili u m3 na dan.

 

    Prednji podaci  uz  množenje sa cijenom utroška m3  vode daju financijski gubitak nepotrebne potrošnje
    uslijed kvara.

 

 

 

       NEKA OPĆA PRAVILA

-   Prilikom  zatvaranja  vode  kod popravka ili zamjene ventila , u zgradama sa većim brojem       
suvlasnika, o radovima koji se izvode moraju biti obaviješteni svi stanari .

-  Reducir ventil  iza vodomjera ugrađuje i održava potrošač  i ne smije biti ugrađen u  šahti
VODOVODA, već na kućnoj instalaciji.

-  Vlasnici prije svakog dužeg izbivanja  trebaju  zatvoriti  ventil (iza vodomjera).

 

 

 

    UGRADNJA MJERNIH UREĐAJA

Na tržištu se nude ne  samo usluge ugradnje mjernih uređaja, nego i evidentiranje potrošnje.

U zemljama EU dvije su vrste očitavanja potrošnje: radio prijenos podataka i žično prijenos podataka
za koje se niže izlažu ilustracije  (snimke sa seminara savjetovališta potrošača)
Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava