Logo - Direkcija za stanovanje

Sustav upravljanja

Dodatne usluge - zajednički troškovi

USLUGE „DIREKCIJE“ - KOD ZAJEDNIČKIH TROŠKOVA
 
 
 
UKLJUČIVANJE UPRAVITELJA U POSLOVE PLAĆANJE ZAJEDNIČKIH TROŠKOVA U ZGRADAMA
 
Postoji mogućnost u dogovoru naše upraviteljske tvrtke i suvlasnika u zgradi:
 
uključiti našu tvrtku u poslove plaćanja zajedničkih troškova u zgradi
 
u odnosu na koje kao upravitelj raspolažemo dodatnim i posebnim programima koji omogućuju automatsku obradu i takvih podataka.
 
Pri tome naša tvrtka pomaže suvlasnicima u eventualnim problemima naplate zajedničkih troškova.
 
 
 
ORGANIZACIJA I PROVEDBA POSLOVA NAPLATE ZAJEDNIČKIH TROŠKOVA
 
Obavljanje takvih poslova naplate zajedničkih troškova izraženo je   u zgradama u kojim je to uvjet po želji suvlasnika da kvalitetna osoba ostane predstavnik suvlasnika zgrade, a ne želi se baviti poslovima naplate.
 
 
 
Tada DIREKCIJA pomaže organizirati te poslove.
 
  • Uz plaćanja zajedničkih troškova u istom iznosu, ali plaćanjem putem dodatnih uplatnica, uz istu pričuvu.
Upravitelj za svakog od suvlasnika izdaje dodatnetromjesečne uplatnice (kod nekih zgrada su šestomjesečne npr. tromjesečno 90,00 kn - 3 x 30 kn).
              
Za zajedničke troškove u zgradi :
 
(zajednički potrošak električne energije, čišćenje zajedničkih prostora, posredovanje u očitavanju i izradi obračuna naplate vode za pojedine suvlasnike)
 
izdvajanja pojedinačno za suvlasnike ostaju ista, uz istu pričuvu.

Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava