Logo - Direkcija za stanovanje

Sustav upravljanja

Propisi


oslovanje zgradama  za sobom povlači poznavanje velikog broja različitih pravnih akata, zakona, uredbi, pravilnika... te što je najvažnije, poznavanje primjene propisa u praksi.
Kako je broj pravnih normi svakoga dana sve veći i broj relevantnih propisa vrlo opširan, u okvirima ovog linka stavljamo, za djelatnost, značajne propise.

Sve zakone i druge norme možete pregledati na web stranicama Narodnih novina, te izdvajamo one najvažnije na kojima se temelji djelatnost upravljanja:
ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA
ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA
ZAKON O ZEMLJIŠNJIM KNJIGAMA
ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU
ZAKON O GRADNJI
ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA
ZAKON O ZAŠTITI OD BUKE
ZAKON O OTPADU
ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE
ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU
ZAKON O ZAŠTITI NA RADU
ZAKON O OSIGURANJU
ZAKON O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA
ZAKON O ZAŠTITI OKOLIŠA
ZAKON O VODAMA
ZAKON O ZAŠTITI ZRAKA
PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE
PRAVILNIK O ODREĐIVANJU ZAHVATA U PROSTORU ZA KOJE SE NE IZDAJE LOKACIJSKA DOZVOLA
UREDBA O ODRŽAVANJU ZGRADA
PRAVILNIK O SIGURNOSTI DIZALA
PRAVILNIK O ODRŽAVANJU I IZBORU VATROGASNIH APARATA
ODLUKA O KOMUNALNOM REDU GRADA SPLITA - SLUŽBENI GLASNIK GRADA SPLITA BR. 41 OD 29.12.2008. GODINE


Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava