Logo - Direkcija za stanovanje

Glavni izbornik

O nama

„DIREKCIJA“ KAO ČLANICA UDRUGE „UPRAVITELJ“ KOJA OKUPLJA NAJVEĆE UPRAVITELJE U RH
 
Upravljanje je kao pravni pojam i poslovno djelovanje zaživjelo stupanjem na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 01.01.1997. godine. Do danas u Hrvatskoj posluje oko 150 privatnih i nekoliko javnih (za sada neprivatiziranih) trgovačkih društava. „DIREKCIJA“ je članica UDRUGE „UPRAVITELJ“ koja okuplja 64 najveća upravitelja u RH. Sa svojim web aplikacijama „DIREKCIJA“ se sada uključuje u krug oko 20 - tak upraviteljskih tvrtki u Republici Hrvatskoj koje putem Interneta omogućuju suvlasnicima praćenje financijskog stanja računa zgrada sa , što je ključno i posebno, uvidom u račune izvođača i sve fiksne troškove zgrade.
Pred početak rada tvrtke 2006. godine imali smo privilegij od osnivanja 2003. g. dvogodišnje pripreme i analiza čime su suvlasnici nezadovoljni i što u obavljanju djelatnosti upravljanja najviše prigovaraju, odnosno što je u budućem poslovanju potrebno eliminirati kao loše. Bili smo privilegirani, sagledavajući loše strane upravljanja kod drugih subjekata - rad naše i Vaše tvrtke bazirati na pozicioniranju interesa suvlasnika na prvom mjestu – uspostavom novih i viših standarda u sektoru upravljanja bez lažnog i prijetvornog cehovskog solidariziranja. Tako smo imali privilegij odabrati kompjuterski mrežni program upravljanja koji se u praksi među upraviteljima pokazao najboljim, bili smo privilegirani zasnovati projekt upravljanja bez „odabranih“ izvođača što devastira pričuve zgrada, automatizirati podatke radi efikasnog i praćenja i naplate dugovanja prema zgradama po redosljedu naplate kako je propisima utvrđeno od sudskih troškova, potom kamata, tek na kraju osnovnog duga – kako zgrada ne bi bila prikraćena u naplati bilo kojeg dugujućeg dijela itd. Osim suvlasnika kao nalogoprimaca – za našu tvrtku ne postoje drugi interesi koje bi zastupali – sjedenje na više „stolica“ mnoge čini nevjerodostojnim subjektima u ovoj branši. Model upravljanja i općenito snaga poslovanja tvrtke bazira se na krajnje transparentom pristupu SVIM suvlasnicima, a ne samo predstavniku suvlasnika zgrade,  koji svaki mjesec imaju uvid u stanje računa zgrade odnosno uvid u sve prihode, plaćanja pričuve i sve rashode sa računa zgrade.
_______________________________________________________________________
 
DJELATNOST TVRTKE U PODRUČJU UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA (OBRAĆANJE SVIM
SUVLASNICIMA, A NE SAMO PREDSTAVNIKU SUVLASNIKA ZGRADE – PREMA
USTAVNOM NAČELU VLASNIŠTVA I NAČELU DA SU SUVLASNICI NAJBOLJI GOSPODARI
SVOJOM IMOVINOM)
 
Upravljanje su nam povjerili suvlasnici niza objekata u Splitu, Solinu, Mravincima, Kaštelima, od Podstrane do Omiša – na kojim zgradama postižemo rekordne rezultate, a u pripremi je i zasnivanje upravljanja na nekim novogradnjama u Zagrebu i Sesvetama, te u Dubrovniku.  Zgrade na Brodarici u Splitu su među najsloženijim za upravljanje u RH i baš kod tih zgrada je. „DIREKCIJI“  izraženo priznanje za troškove koje smo zgradama trajno riješili i više ih ne plaćaju iz pričuve - troškovi održavanja i pogonski troškovi hidroforskih postrojenja 8 pumpi. U drugom primjeru povećali smo 63% prihode zgrade što je nezabilježen rekord, a da za suvlasnike pričuva ostane ista 1,54 kn/m2 - naplatom pričuve od HZMO-A koji 10 godina pod ranijim upraviteljem nije plaćalo pričuvu. Pored navedenog, održavamo za upravljanje najzahtjevnije urbane vile  - sa vlasnicima stanova stranim državljanima.

Kao upravitelj obraćamo se uvijek svim suvlasnicima naših zgrada. ne jedino predstavniku suvlasnika - što upravitelju stvara značajne troškove. od takvog modela ne odustajemo, jer omogućuje krajnje pošteno i fer upravljanje koje obuhvaća za sve suvlasnike brojne obavijesti o radovima, natječajima, ugovorima uz stalna mjesečna upraviteljska izvješća za sve suvlasnike o računima zgrada.
 
Osobito smo ponosni što je „DIREKCIJA“, bez iznimke, do krajnosti pošten upravitelj koji pruža niz dodatnih besplatnih usluga kojima se transparentno kontrolira rad upravitelja i račun zgrade - čime prednjačimo pred konkurencijom.
 
Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava