Logo - Direkcija za stanovanje

Model upravljanja DIREKCIJE

Izbor „DIREKCIJE“ za upravitelja?

 

JEDINA ISPRAVA POTREBNA ZA IZBOR „DIREKCIJE“ ZA UPRAVITELJA ZGRADE

Cjelokupni postupak izbora „DIREKCIJE“ za upravitelja zgrade se osniva na sastavu jedne, jedine isprave. SVA OSTALA PITANJA (i sa ranijim upraviteljem) RJEŠAVA „DIREKCIJA“.

ISPRAVU JE POTREBNO POTPISATI OD STRANE VEĆINA SUVLASNIKA ZGRADE. Većinu suvlasnika čine suvlasnici koji imaju većinu površine stanova (i garaža, ako ih ima, odnosno poslovnih prostora). Navedena većina suvlasnika pojedine zgrade trebaju ispisati i potpisati SAMO JEDNU ISPRAVU nižeg teksta, za koju su izloženi obrasci za zgrade:

  • ZGRADE DO 15 STANOVA
  • ZGRADE DO 30 STANOVA
  • ZGRADE DO 50 STANOVA
  • ZGRADE DO 70 STANOVA

 

Na ispravi trebaju biti navedeni svi vlasnici stanova i poslovnih prostora s kvadraturama vlasništva što znači i oni koji nisu potpisali odluku o odabiru upravitelja.

 

Kada većina vlasnika stanova (i poslovnih prostora) u zgradi potpiše gornju ispravu,

ista se dostavlja našoj upraviteljskoj tvrtci „DIREKCIJI ZA STANOVANJE“ d.o.o. u Splitu, Bleiburških žrtava 6. putem:

  • direktnog broja fax-a na broj 021/503-602, ili
  • e-mailom na adresu: info@ direkcija.hr
  • odnosno neposredno u našem uredu.

 

Slijede poslovi koje u cijelosti obavlja upraviteljska tvrtka «DIREKCIJA ZA STANOVANJE» d.o.o. u svezi:

 • pripreme dokumentacije za otvaranja računa zgrade,
 • sklapanja ugovora o upravljanju (prethodno) međuvlasničkog ugovora,
 • izdavanje uplatnica za suvlasnike,
 • utvrđivanja programa upravljanja i održavanja zgrade,
 • obavljanja svih poslova u svezi ranijeg upravitelja, obavijest ranijem upravitelju, te zahtjev ranijem upravitelju za dostavu dokumentacije zgrade,
 • održavanje sastanka sa suvlasnicima u zgradi, te sve drugo potrebno u dogovoru sa suvlasnicima.

  Pošaljite nam poruku
Vaše ime i prezime: *
E-mail adresa: *
Predmet: *
Poruka: *
 
 
Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava