Logo - Direkcija za stanovanje

Model upravljanja DIREKCIJE

Izbor „DIREKCIJE“ za upravitelja?

  • ZGRADE DO 30 STANOVA

STAMBENA ZGRADA U SPLITU:

SPLIT, ulica_______________________________, broj_______________.

Suvlasnici stambene zgrade u Splitu, ulica i broj:_______________________________________odlučili su da upravitelj zgrade bude upraviteljska tvrtka iz Splita: «DIREKCIJA ZA STANOVANJE» d.o.o. Split većinom potrebnom za poslove redovne uprave sve sukladno članku 85. alineja 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – N. N. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 – te s tim u svezi o usvajanju Međuvlasničkog ugovora (uz otkaz dosadašnjem upravitelju).

Za predstavnika suvlasnika izabran je gosp./gđa.________________________________________________________

tel./mob.___________________________________ , koji

- ima pravo na naknadu u iznosu od neto_________________ kn, odnosno
- predstavnik suvlasnika neće primati naknadu.

Ukupna površina(stanovi, garaže, ostave, poslovni prostori): _______________ m2.
Gore navedeno svojim potpisima potvrđuju suvlasnici zgrade na slijedećem nižem popisu:

 

Privitak 1. M.U.

POPIS SUVLASNIKA SA UTVRĐENIM SUVLASNIČKIM DIJELOVIMA
R.b.:
Ime i prezime ili naziv suvlasnika:
Površina u vlasništvu
Vlasnički udio (ne upisuje se)
Potpis
stan
parking
ostava
garažno mjesto
1
             
2
             
3
             
4
             
5
             
6
             
7
             
8
             
9
             
10
             
11
             
12
             
13
             
14
             
15
             
16
             
17
             
18
             
19
             
20
             
21
             
22
             
23
             
24
             
25
             
26
             
27
             
28
             
29
             
30
             

Ovaj popis suvlasnika koji je služio izjašnjavanju suvlasnika zgrade završava rednim brojem_______ (slovima:________________).

U potvrdu i potkrjepu potpisa suvlasnika:

OVLAŠTENI PREDSTAVNIK SUVLASNIKA

  Pošaljite nam poruku
Vaše ime i prezime: *
E-mail adresa: *
Predmet: *
Poruka: *
 
 
Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava