Logo - Direkcija za stanovanje

Model upravljanja DIREKCIJE

Sklapanje ugovora s „DIREKCIJOM“

 

Kao upraviteljska tvrtka „DIRERKCIJA“ je, odgovornim pristupom, na svim zgradama kojima je upravitelj, napravila i brze i značajne poboljšice. Kao ozbiljna tvrtka nalaže svom osoblju biti na raspolaganju suvlasnicima objekata koji su nam povjerili upravljanje - doslovno uvijek.

 

Sklapanje ugovora o upravljanju s našom tvrtkom Vam omogućuje:

 

ODREĐIVANJE VLASTITOG PROGRAMA ODRŽAVANJA OD STRANE SUVLASNIKA ZGRADA

Naš je moto: ondje, a što je sveopća pojava, gdje su suvlasnici isključeni od upravljanja svojom zgradom nastupaju dugoročne vrlo loše posljedice neodržavanja iz razloga što su tada suvlasnici - kao najbolji gospodari svojom imovinom - isključeni iz odlučivanja o svojoj zgradi.Konačnu odluku za sve radove uvijek donose isključivo sami suvlasnici zgrade.

 

KONTROLA RADA UPRAVITELJA

Pozitivne namjere »DIREKCIJE» suvlasnici najviše prepoznaju u kontroli i čuvanju sredstava pričuve, baš i u odnosu na nalogodavce - suvlasnike. Naime, čuvanje pričuve podrazumjeva trošenje sredstava pričuve samo slijedom većinskih pisanih odluka - programa - ugovora - zahtjeva suvlasnika. Sve ostalo je zamagljivanje i protupravna devastacija pričuve.

 

SVAKI MJESEC UVID SVIH SUVLASNIKA U TROŠENJE SREDSTAVA PRIČUVE

Poslovanje tvrtke se osniva na modelu poštenog i stručnog, te odgovornog upravljanja u svim segmentima posla, a najviše u zaštiti računa zgrada. To je iznimno važna  činjenica pred kojom ovaj upravitelj sa svojom profesionalnom etikom ne zatvara oči. Svaki mjesec na oglasnim pločama naših zgrada svi suvlasnici imaju uvid u sve podatke stanja računa zgrada, pojedinačno i sumarno, u sve prihode i sve rashode, u svaki račun izvođača.

 

ANGAŽIRANJE NAJPOVOLJNIJIH / NAJKVALITETNIJIH IZVOĐAČA RADOVA NA TRŽIŠTU

Stav:«ne podržavati monopol» dio je poslovanja tvrtke obzirom da monopol dovodi do skupljih radova koji upropaštavaju račune zgrada i sredstva pričuve. Nemamo povezane i odabrane izvođače koji monopoliziraju cijene svojih radove. Odabiru izvođača radova i osobito, stručnom nadzoru nad radovima: posvećuje se posebna pažnja. Uspoređujemo cijene i kvalitetu radova svih, a ne samo odabranih i određenih izvođača na tržištu.

 

RJEŠAVANJE OSTALIH SVIH PROBLEMA VEZANIH ZA ODRŽAVANJE ZGRADA

  • kao upravitelj sastavljamo nakon što ih usvoje suvlasnici u pisanoj formi sve većinske suvlasničke odluke i iste upravitelj oglašava na oglasnim pločama naših zgrada rada uvida svih suvlasnika i onih koji su bili odsutni sa sastanaka suvlasnika zgrade. Te odluke čine Program upravljanja i održavanja zgrade koji sadrži prioritete u poslovima održavanja zgrade utvrđene upravo od strane samih suvlasnika naših zgrada. 
  • Osnivamo sve isplate sa računa zgrade na pisanim suvlasničkim odlukama - programima - zahtjevima suvlasnika uz ovjeru svakog računa izvođača od strane predstavnika suvlasnika – što sve pruža legitimitet svim isplatama sa računa zgrade, što je TEMELJNA I KLJUČNA STAVKA POŠTENOG I FER UPRAVLJANJA.
  • Na našim zgradama upravitelj obavlja sve poslove u svezi organiziranja Skupova suvlasnika zgrada uz obvezno prisustvo djelatnika »DIREKCIJE» na sastanku suvlasnika stambene zgrade.
Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava