Logo - Direkcija za stanovanje

Model upravljanja DIREKCIJE

Viši standardi upravljanja

SURADNJA SA UDRUGAMA

U nastojanju učiniti korak dalje u zaštiti suvlasničkih prava «DIREKCIJA» ostvaruje uspješnu suradnju sa Udrugom suvlasnika i predstavnika suvlasnika stambenih  zgrada «U.S.O.P.S. SUVLASNIK» SPLIT. Ova suradnja pruža dodatne mogućnosti podizanja kvalitete upravljanja stambeno-poslovnim objektima i utječe na kvalitetniju zaštit suvlasničkih prava.

Naša je tvrtka odgovornim, stručnim i do fanatizma savjesnim radom u interesu suvlasnika dokazano „tvrdi orah“ – u odnosu na sve subjekte na „suprotnoj strani od suvlasnika“ od izvođača, osiguratelja, komunalnih tvrtki i svih drugih.

 

ZASTUPNIČKA ULOGA UPRAVITELJA

Obzirom da raspolažemo kadrom od 20 godišnjeg iskustva zastupničkih poslova na Sudu savršeno nam je jasno – za razliku od mnogih u ovoj djelatnosti - da nije moguće „sjediti na dvije stolice“ u zastupničkim poslovima i sačuvati vjerodostojnost. Nije u pitanju samo vjerodostojnost, nego i poštenje i profesionalnost u izvršenju od suvlasnika dodijeljenih poslova. Naime, u ime i za račun suvlasnika istupati i polučiti rezultate moguće je samo dosljednim obavljanjem upraviteljskih poslova samo i jedino na jednoj i to samo na suvlasničkoj strani.
Projekt upravljanja «DIREKCIJE ZA STANOVANJE» se temelji na modelu iznimnih rezultata, jer se prosječnošću ne zadovoljavamo. Upravitelj koji od brojnosti zgrada i ne zna gdje su mu zgrade, u nedostatku dovoljnog broja svoga osoblja, može samo „manufakturno“ obavljati djelatnost svodeći ga na rutinsko obavljanje automatiziranih poslova knjigovodstva i tehničkog održavanja – a to je onda prosječnost, pri kojoj upravitelj novčano dobro prolazi, a zgrade se dugoročno devastiraju. U mnogim takvim zgradama suvlasnici nisu no do danas bili u prilici upoznati se sa dosezima koje ova djelatnost može ostvarivati na korist svih sudionika i osobito suvlasnika i njihovih zgrada.

Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava