Logo - Direkcija za stanovanje

Model upravljanja DIREKCIJE

Viši standardi upravljanja

 

MOTO TVRTKE

Moto je tvrtke stvarno pozicioniranje interesa suvlasnika na prvom mjestu –  što je konkretizacija u praksi načela iz Zakona da su suvlasnici nalogodavci. Takvim radom već u trećoj godini poslovanja - povjerenjem u naše usluge i poslovne mogućnosti - tvrtka «DIREKCIJA ZA STANOVANJE» je imala pod upravljanjem iznimno složene objekte od poslovno stambenih zgrada npr. većinu zgrada na Brodarici u Splitu do objekata i građevina sa posebnim višim potrebama  kao što su urbane vile.
«DIREKCIJA » je, odgovornim pristupom, na svim zgradama kojima je upravitelj, napravila i brze i značajne poboljšice. Naš način upravljanja osniva se na posebnom profesionalnom i životnom iskustvu na rukovodećim poslovima visokog obrazovanja kojim raspolaže osoblje tvrtke. Osoblje tvrtke je na raspolaganju j suvlasnicima objekata koji su nam povjerili upravljanje - doslovno uvijek.

 

POŠTENO I FER UPRAVLJANJE

Cijene radova u zgradama pod našim upravljanjem su  rezultat tržišta - ne monopola ili sudjelovanja samo odabranih izvođača. Odgovorno ostvarivanje najpovoljnijih cijena je stožerni zadatak - pri čemu konačnu odluku za sve radove, u našoj tvrtci, uvijek donose isključivo sami suvlasnici – kao nalogodavci.
«DIREKCIJA» odabiru izvođača radova i osobito, stručnom nadzoru nad radovima posvećuje posebnu pažnju. Uspoređujemo cijene i kvalitetu radova  svih, a ne samo određenih izvođača na tržištu.
POŠTENO I FER UPRAVLJANJE pitanje je od osobitog interesa u poslovanju tvrtke, odnosno ostvariti zaštitu računa zgrada i suvlasničkih prava kroz pošteno, profesionalno i odgovorno  upravljanje. Pozitivne namjere »DIREKCIJE» suvlasnici najviše prepoznaju u kontroli i čuvanju sredstava pričuve. Čuvanje pričuve podrazumijeva trošenje sredstava pričuve samo slijedom većinskih pisanih suvlasničkih odluka – programa – ugovora - zahtjeva suvlasnika, uz ovjeru svakog računa izvođača od strane ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade.

 

DEVASTACIJE ZGRADA ISKLJUČENJEM SUVLASNIKA U UPRAVLJANJU

UPRAVLJANJE JE, PO ZAKONU, ZNATNO ŠIRI POJAM I DJELATNOST OD TEHNIČKOG ODRŽAVANJA, te su obvezne sastavnice upravljanja :
  • da li je za Vašu zgradu, sastavljen zakonom obvezan program održavanja, ili je neki dokument zgrade formalno samo tako nazvan. Upravljanje uključuje i obvezu sastava dokumentacije , na Vaš zahtjev,nužne za skupove suvlasnika i većinske suvlasničke odluke. Putem programa održavanja i suvlasničkih odluka u pisanoj formi se kontrolira rad upravitelja odnosno što je od  programa upravitelj realizirao i  kako Upravitelj radi.
  • upravljanje uključuje i informiranje suvlasnika zgrade, a ne samo predstavnika, zbog čega obuhvaća i upoznavanje svih suvlasnika zgrade sa financijskim izvješćima i osobito podacima o računima izvođača.

Ako navedeni, zakonski kriteriji upravljanja nisu ispunjeni nastupa, što svakodnevno pokazuje praksa dugoročna devastacija računa sredstava pričuve iz razloga što su tada SUVLASNICI KAO NAJBOLJI GOSPODARI SVOJOM IMOVINOM - isključeni iz odlučivanja o svojoj nekretnini s čijim su problemima najbolje i jedini detaljno upoznati.


Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava