Logo - Direkcija za stanovanje

Učestali upiti od 2005 do danas

Zajednički troškovi više zgrada

ZAŠTITA SUVLASNIKA KOD PITANJA NEOVLAŠTENE NAPLATE (CENTRALNO GRIJANJE) U POSTUPKU SUPROTNOM ZAKONU. NEOVLAŠTENO RASPOLAGANJE SREDSTVIMA PUTEM ODBORA SUVLASNIKA ZGRADE. NEZAKONITA NAPLATA PRIČUVE - POSEBNI FOND ZA POPRAVAK MALOG DIZALA. ZAŠTITA SUVLASNIKA OD NEOVLAŠTENOG OBAVLJANJA POSLOVA PREDSTAVNIKA SUVLASNIKA.

Postupak u kojem bi Odbor suvlasnika radio obračune, a naplatu bi obavljao netko od suvlasnika ne poznaju pozitivni propisi RH, ni Zakon o komunalnom gospodarstvu, ni Zakon o zaštiti potrošača, kao ni Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, N.N.91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 - kao lex specialis za predmetno područje, kao ni i Uredba o održavanju stambenih zgrada, NN23/97.
Radi se o području koje je potpuno izvan zakonskih i ugovornih ovlaštenja suvlasnika zgrade, kao i tijela suvlasnika (odbora), kao i bilo kojeg pojedinačnog suvlasnika zgrade.
Naime, u odredbama članka 85. do članka 99., kao ni u odredbama članka 374. do članka 385. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - ne postoji zakonski i ugovorni osnov instituta naplate prikupljanjem novca od strane jednog suvlasnika «od vrata, do vrata».
U odnosu na zaštitu suvlasnika od neovlaštenog obavljanja poslova predstavnika suvlasnika ističe se:
ovlaštenje za predstavljanje suvlasnika zgrade osniva se na ugovornom i zakonskom ovlaštenju koje proizlazi iz na Zakonu usvojenom, Međuvlasničkom ugovoru shodno odredbama članka 375.stavak 2.alineja 6. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Ako ne postoji zakonski i ugovorni osnov izbora predstavnika suvlasnika zgrade, postavlja se pitanje koji su postupci predstavnika suvlasnika tolerirajući za upravitelja zgrade glede čl.93. i čl.378. Zakona o vlasništvu koje odredbe izrijekom utvrđuju pravni položaj upravitelja kao zastupnika suvlasnika. Dodatno i prvenstveno postavlja se pitanje na koji način Upravitelj zgrade prihvaća legitimitet osobe koja nije izabrana u postupku i većinom koju putem posebne pisane suvlasničke odluke pretpostavlja Zakon o vlasništvu u odredbama članka 85. stavak 4. Suvlasnik je upućen obratiti se državnom inspektoratu.

 

ZAŠTITA OD TRAJNOG UZNEMIRAVANJA U MIRNOM POSJEDU STANA U POSTUPKU NAPLATE TROŠKOVA ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA, KAO I TEREĆENJE ZA DUGOVE RANIJEG VLASNIKA – INOZEMNE TVRTKE

Stranci je objašnjeno da predstavnik suvlasnika zgrade nema bilo kakva javna ovlaštenja pa da bi provodio postupke prisilne naplate koji uključuju i nasilno ulaženje u stan, te verbalne napade i uvrede.
Stranka je upućena obratiti se u sličnim situacijama promptno nadležnoj policijskoj upravi, a u slučaju daljnjih uznemiravanja posjeda zatražiti i sudsku zaštitu.

 

ISKLJUČENJE VODE ZBOG NEPODMIRIVANJA POTROŠNJE PREMA RAČUNU ZAJEDNIČKOG VODOVODNOG MJERILA.

I uz nove zakonske odredbe o mjernim uređajima u obiteljskim domaćinstvima i danas prevladavajuća je praksa da se naplate utroška vode obavljaju u pravnom režimu vezanom za zajednička vodovodna mjerila koji neopravdano, ali u praksi često dovodi i suvlasnike platiše u situaciju da dijele pravnu sudbinu neplatiša – dužnika. Naime, glavni vodomjer uzima se kao isključivo referentni. Polazi se od temeljne činjenice da li je uplaćen  ukupni iznos računa zajedničkog mjerila – bez individualiziranja i potrošnje i plaćanja.

 

OSOBA OVLAŠTENOG PREDSTAVNIKA SUVLASNIKA ZGRADE – ZAŠTITA SUVLASNIKA OD NEOVLAŠTENOG OBAVLJANJA POSLOVA PREDSTAVNIKA SUVLASNIKA

Ovlaštenje za predstavljanje suvlasnika zgrade osniva se na ugovornom i zakonskom ovlaštenju koje proizlazi iz, na Zakonu usvojenog, Međuvlasničkog ugovora shodno odredbama članka 375.stavak 2.alineja 6. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
Ako ne postoji zakonski i ugovorni osnov izbora predstavnika suvlasnika zgrade, postavlja se pitanje koji su postupci suvlasnika tolerirajući za upravitelja zgrade glede čl.93. i čl.378. Zakona o vlasništvu koje odredbe izrijekom utvrđuju pravni položaj upravitelja kao zastupnika suvlasnika. Naime, može se, raditi o «haračenju» đepova suvlasnika u privatnom interesu pojedinih suvlasnika. Dodatno i prvenstveno postavlja se pitanje na koji način Upravitelj zgrade prihvaća legitimitet osobe koja nije izabrana u postupku i većinom koju putem posebne pisane suvlasničke odluke pretpostavlja Zakon o vlasništvu u odredbama članka 85. stavak 4.
Obrazloženje ove protupravnosti osniva se u svemu na identičnoj argumentaciji i u odnosu na nepostojanje legitimiteta vijeća suvlasnika u zgradi.

 

FORMIRAN «KUĆNI FOND», KOJI « FUNKCIONIRA» U POSTUPKU KOJIM SE «UTJERUJU» UPLATE I DUGOVANJA ZA ZAJEDNIČKE TROŠKOVE.

Postupak u kojem bi Odbor suvlasnika radio obračune, a naplatu bi obavljao netko od suvlasnika ne poznaju pozitivni propisi RH, ni Zakon o komunalnom gospodarstvu, ni Zakon o zaštiti potrošača, kao ni Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, N.N.91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 - kao lex specialis za predmetno područje, kao ni i Uredba o održavanju stambenih zgrada, NN23/97.
Radi se o području koje je potpuno izvan zakonskih i ugovornih ovlaštenja suvlasnika zgrade, uključivo i tijela suvlasnika (odbor), kao i bilo kojeg pojedinačnog suvlasnika zgrade.
Naime, u odredbama članka 85. do članka 99., kao ni u odredbama članka 374. do članka 385. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - ne postoji zakonski i ugovorni osnov instituta naplate prikupljanjem novca od suvlasnika «od vrata, do vrata».

Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava