Logo - Direkcija za stanovanje

Udruga suvlasnika U.S.O.P.S.

Matična dokumentacija udruge

MATIČNA DOKUMENTACIJA UDRUGE USOPS „SUVLASNIK“ SPLIT
 
 
 
 
 
CILJEVI SUVLASNIKA PRILIKOM OSNIVANJA UDRUGE U.S.O.P.S. «SUVLASNIK»SPLIT
 
 
U.S.O.P.S. «SUVLASNIK»SPLIT
Unapređenje djelatnosti održavanja nekretnina u zaštiti interesa suvlasnika stambenih zgrada

UDRUGA SUVLASNIKA STAMBENIH ZGRADA - OVLAŠTENIH PREDSTAVNIKA „SUVLASNIK“ SPLIT
Registarski broj Udruge : 17001780
 
 I
  1. ZAŠTITA INTERESA I ZAKONSKIH PRAVA SUVLASNIKA.
  2. OSTVARIVANJE UTJECAJA NA RAD SUBJEKATA U POSLOVIMA UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA ZGRADA
  3. PRUŽANJE USLUGA FINANCIJSKIH, PRAVNIH, NADZORNIH POSLOVA U INTERESU ČLANOVA UDRUGE.
 
II
 
1)       POSREDOVANJE ZA SUVLASNIKE STAMBENIH ZGRADA U SVIM POSLOVIMA U KOJIMA SU , U PRAVILU, SUVLASNICI PREPUŠTENI SAMI SEBI, KAO:
a)       Oročavanje sredstava pričuve kroz kunske depozite;
b)       Međusobno kreditiranje zgrada;
c)       Razdvajanje sredstava pričuve suvlasnika od sredstava Upravitelja;
d)       Zastupanje suvlasnike u tijelima Upravitelja, Izvođača,Osiguratelja;
e)       Ostvarivanje cijene radova za suvlasnike u razumnim i podnošljivim okvirima uz održavanje kvalitete radova;
f)        Inzistiranje na garantnim obvezama kod Izvođača i kod Upravitelja;
g)       Poticanje efikasnijeg pristupa u naplati nepodmirene pričuve «velikih» vlasnika stanova, kao: Grada, MORH-a i drugih, jer samo «mali» su tuženi i stalno ih se prati za neplaćenu pričuvu;
h)       Praćenje i poticanje radi ažurne i točne vlasničke i financijsko - knjigovodstvene dokumentacije zgrada, kao i poticanje kvalitetnijeg osiguranja  stambenih zgrada.
i)         Na zahtjev suvlasnika ,kontrola u čuvanju sredstava pričuve, ocjenjujući usklađenost Izvješća o poslovanju pričuvom sa interesima suvlasnika.
 
IZ PRIČUVE SE PRIKUPLJA ZNAČAJNA KOLIČINA GOTOVOG NOVCA. SUVLASNICI SU PO ZAKONU JEDINI KONTROLORI TROŠENJA SREDSTAVA PRIČUVE.
KONTROLA TROŠENJA PRIČUVE JE PREPUŠTENA, PO ZAKONU, SAMIM SUVLASNICIMA KOJI SU SE ONDA PRISILJENI: JER SUVLASNIK NE MORA BITI I U PRAVILU NIJE FINANCIJSKI STRUČAN , OBRATITI SE   SAMIM UPRAVITELJIMA!
 
SMATRALO SE NEOHODNIM FORMIRATI ZAJEDNIČKU UDRUGU. TAKVE UDRUGE IMAJU I UPRAVITELJI , TE SLIČNE    I OSIGURATELJI I IZVOĐAČI .
 
U Splitu, 31.srpnja 2002. godine
 
Udruga USOPS SUVLASNIK SPLIT
Predsjednik,
Igor Crvarić, magistar prava
Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava