Logo - Direkcija za stanovanje

Vijesti

Kupnja stana

 • KUPNJA STANA – UMJESTO USELJENJA GUBITAK UPLAĆENIH SREDSTAVA
 
  • KUPNJA STANA OD INVESTITORA-TVRTKE KOJA NE RASPOLAŽU ODGOVARAJUĆOM DOKUMENTACIJOM-GRAĐEVINSKOM DOZVOLOM.
  • KUPNJA STANA OD INVESTITORA-TVRTKE KOJA PRETHODNO NIJE RIJEŠILA IMOVINSKO-PRAVNE ODNOSE
  • KUPNJA STANA OD INVESTITORA-TVRTKE KOJE NISU ISPUNILE SVE ZAKONSKE I UGOVORNE OBVEZE PREMA GRADSKIM SLUŽBAMA
  • KUPNJA STANA OD INVESTITORA-TVRTKE KOJA JE PRED STEČAJEM.
  • KUPNJA STANA OD INVESTITORA-TVRTKE KOJA DODATNO   PRODAJE STANOVE PROMJENOM ILI NAMJENE ILI GABARITA ZGRADE UTVRĐENIH GRAĐEVINSKOM DOZVOLOM
  • KUPNJA STANA SA ZEMLJIŠTEM ODNOSNO ZEMLJIŠTA   SAMOSTALNO - PROBLEM STVARNE POVRŠINE STANA ODNOSNO ZEMLJIŠTA
  • ISKAZIVANJA NIŽE OD STVARNE CIJENE U KUPOPRODAJNOM UGOVORU O KUPNJI NEKRETNINE.
o Rezime
 
 
 
 
KUPNJA STANOVA – UMJESTO USELJENJA GUBITAK UPLAĆENIH SREDSTAVA
 
Obzirom da brojni kasniji problemi za suvlasnike stambenih zgrada nastupaju već kao posljedica propusta prilikom sklapanja ugovora o kupnji stana – na jedan od aspekata kupnje predujmljivanja cijene stana - niže se izlaže, od strane direktora naše tvrtke g. Igora Crvarića, magistra prava obrađena tema za potrebe vlasnika stanova kupaca „ZAŠTITA KUPACA NEKRETNINA KOJI PREDUJMLJUJU ODNOSNO AVANSIRAJU CIJENU STANA“.
 
Ključni su sudionici u građenju kod kojih je svrha građenja prodaja stanova na tržištu odnosno objekti namijenjeni profitnoj gradnji, odnosno komercijalna stanogradnja. U takvim okolnostima za kupce nekretnina koji prilikom sklapanja kupoprodaje ugovaraju predujmljivanje, odnosno avansiranje cijene stana nastupaju izvanredno štetne posljedice, osobito u slučajevima:
 
Kupnja stana u fazi tek započete gradnje objekta stambene namjene:  
 • od investitora-tvrtke koja ne raspolažu odgovarajućom dokumentacijom - građevinskom dozvolom;
 • od investitora-tvrtke koja prethodno nije riješila imovinsko-pravne odnose;
 • od investitora-tvrtke koje nisu ispunile sve zakonske i ugovorne obveze prema gradskim službama;
 • od investitora-tvrtke koja je pred stečajem.
Kupnja stana od investitora-tvrtke koja promjenom namjene ili gabarita zgrade iz građevinske dozvole:
 • prodaje dodatne stanove na tržištu nekretnina.
Kupnja stana sa zemljištem ili zemljišta samostalno kod kojeg nastupa:
 • problem stvarne površine: stana odnosno zemljišta.
Kupnje stana kod kojeg se u kupoprodajnom ugovoru iskazuje niža od stvarne cijene stana radi:    
 • smanjenja poreznih davanja pri čemu nastupa problem dokazivanja stvarne cijene. 
 
KUPNJA STANA U FAZI TEK ZAPOČETE IZGRADNJE :
 • KUPNJA STANA OD INVESTITORA - TVRTKE KOJA NE RASPOLAŽU ODGOVARAJUĆOM DOKUMENTACIJOM - GRAĐEVINSKOM DOZVOLOM
Poglavito pozornost treba obratiti kada se nekretnina kupuje od pravne osobe, naročito stan u objektu kolektivnog stanovanja koji je u izgradnji, a kupac nije u mogućnosti uknjižiti svoje pravo vlasništva. Spominju se brojke da u RH ima do 120 tisuća različitih bespravnih građevina ili njihovih dijelova. Godišnje prema podacima nadležnog Ministarstva utvrdi se barem 3500 slučajeva bespravne gradnje. Vrlo je čest slučaj da investitori prodaju stanove u fazi tek započete gradnje i da pri tome ne raspolažu Zakonom o gradnji predviđenom odgovarajućom dokumentacijom odnosno građevinskom dozvolom.
U tom slučaju sve posljedice koje nastupaju za kupce koji sufinanciraju takve investitore plaćanjem unaprijed budućih stanova posljedica su needuciranosti kupaca – a sve se rezultira teško popravljivom štetom za kupce.
Ako su pri tome još kupci kupili stan od prodavatelja osobe punomoćnika, a nije se provjerilo ima li punomoćnik zakonsko korektno ovlaštenje prodavati nekretnine koje su predmet kupoprodaje - odnosno ima li i posebno navedenu ovlast koja uključuje primiti novac: iznos kupoprodajne cijene u ime opunomoćitelja-vlastodavca , a naknadno se ustanovi sve suprotno - kupac je u gotovo nerazrješivoj zamci.
 
Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava