Logo - Direkcija za stanovanje

Sustav upravljanja

Usluge Direkcije koje se ne naplaćuju

DODATNE BESPLATNE USLUGE „DIREKCIJE“ KOJE SE KONTINUIRANO OBAVLJAJU, A  DODATNO SE NE NAPLAĆUJU:
 
 
 


Prednosti u odnosu na konkurenciju su niz dodatnih besplatnih usluga „DIREKCIJE“ kojima se transparentno kontrolira rad upravitelja i računi zgrada, a koje poslove ne obavljaju druge upraviteljske tvrtke na ovom području, a rijetke na razini RH. Ovi poslovi „DIREKCIJI“ stvaraju dodatne i značajne troškove – ali od ovakvog modela se ne odustaje, jer omogućava krajnje pošteno, fer i transparentno upravljanje – što je najvažniji cilj i postignuće u obavljanju ove djelatnosti, ako se ne želi biti „konferencijski upravitelj“ i obavljati „konfekcijsko upravljanje i održavanje zgrada“.


 
TRANSPARTENTNOST POSLOVANJA ŽIRO - RAČUNA ZGRADA
 
Realizira se slijedećim dodatnim uslugama  „DIREKCIJE“ (koje ne pružaju ostali subjekti na ovom području, a rijetki u RH), kao :

1.) Stalne mjesečne izrade i u zgradama oglašavanje mjesečnog financijskog računa poslovanja zgrade odnosno dva financijska izvješća o stanju računa zgrada sa svim stavkama prihoda i rashoda sumarno i pojedinačno.

sastavljaju se i oglašavaju od strane upravitelja u zgradi svaki mjesec pisana mjesečna financijska izvješća za suvlasnike zgrada, u pisanoj formi s autorizacijom upravitelja:

mjesečna izvješća o stanju sredstava pričuve i mjesečno stanje računa
mjesečna izvješća o troškovima razdoblja sa svim plaćenim računima

2.) Na zahtjev suvlasnika izrada dodatnih uplatnica za zajedničke troškove radi legalizacije plaćanja zajedničkih troškova u zgradi plaćanjem putem računa zgrade i eliminiranja naplate „od vrata do vrata“ za zajednički potrošak vode, struje, predstavnika suvlasnika, čišćenje zgrade 
 
izrada i distribucija od strane upravitelja uplatnica i za dodatne zajedničke troškove   za vodu, struju, predstavnika suvlasnika, čišćenje zgrade   uz obradu mjesečnih evidencija o svakoj uplati i svakom trošku (kod pojedinih zgrada dogovorena je naplatna provedba ovih poslova)

uplatnice se izrađuju pojedinačno za svakog od suvlasnika zgrade

 
3.) Obvezna prezentacija financijskog stanja zgrade od strane djelatnika „DIREKCIJE“ na svakom sastanku Skupa suvlasnika pod prvom točkom dnevnog reda svakog sastanka suvlasnika – kao osnova za donošenje suvlasničkih odluka. Uz prije sastanka u dogovoru sa suvlasnicima sastava od strane djelatnika „DIREKCIJE“ poziva, a nakon sastanka usvojenih suvlasničkih odluka sukladno članku 85. stavak 4. Zakona o vlasništvu.

izrada i oglašavanje od strane upravitelja u zgradama poziva za sastanke sa obveznom prvom točkom financijskih izvješća o stanja računa zgrada, stanju prihoda i stanju rashoda sa svim računima izvođača i fiksnim troškovima – koje na sastanku izlaže djelatnik  „DIREKCIJE“

u tijeku sastanka još i pružanja stručne pomoći
od strane sastanku obvezno prisutnog djelatnika upravitelja 
Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava