Logo - Direkcija za stanovanje

Sustav upravljanja

Usluge Direkcije koje se ne naplaćuju

5.) Program upravljanja i održavanja za svaku zgradu djelatnici „DIREKCIJE“ sastavljaju i dostavljaju svakom suvlasniku u zgradi sa pravnim, financijskim i tehničkim aspektima upravljanja radi utvrđivanja prioriteta radova po izboru samih suvlasnika. Program ima karakter višegodišnjeg plana sve dok se ne odrade svi sa suvlasnicima dogovoreni poslovi – a čija dinamika obavljanja zavisi isključivo o raspoloživim sredstvima pričuvezgrade.
- sastavljanje i oglašavanje od strane upravitelja u zgradama 
  u
pisanoj formi, nastavno usvojenim većinskim suvlasničkim
  odlukama, godišnjeg ili višegodišnjeg programa održavanja u
  pisanoj formi
- sa opisom radova obveznih po propisima
- sa opisom radova i rokovima utvrđenim
  prema prioritetima suvlasnika.

 
6.) O radovima održavanja i poslovima upravljanja sastav i oglašavanje  okružnica, obavijesti i periodičnih upraviteljskih izvješća  
- s informacijama o početku radova, o natječajima, svim ponudama po
  natječajima, ugovorima s izvođačima, te informacije o svim drugim
  pitanjima kao dodatni radovi i slično.

 
POMOĆ UPRAVITELJA U FUNKCIONIRANJU SUVLASNIČKIH ZAJEDNICA ZGRADA

1.) Rješavanje zajedničkih problema suvlasnika zgrada
sastavljanje, dostave, te oglašavanje od strane upravitelja u zgradi zahtjeva, podnesaka koji se upućuju komunalnim poduzećima, državnim tijelima , gradskom poglavarstvu i gradskim kotarima, komunalnim službama i slično
- u rješavanju za suvlasnike zajedničkih problema u zaštiti interesa
  suvlasnika stambene zgrade (uređenja okoliša zgrada,
  otklanjanje buke za suvlasnike od trgovačkih i poslovnih centara
  i slično).
2.) Besplatno vođenje postupaka i  besplatni pravni savjeti kod ostvarivanja jednokratnih prava suvlasničke zajednice ili nekretnine izvan redovnih poslova upravljanja i održavanja, a u svezi s dodatnim prihodima zgrade ili mogućim uštedama u pričuvi
- izrada podnesaka državnim tijelima radi ostvarenja pojedinih
  jednokratnih prava u svezi nekretnine ili suvlasničke zajednice
  (postupci u svezi zajedničkih prostorija, zakupi fasada zgrada  
  za reklame, zakupi zajedničkih prostorija, zloupotrebe
  zajedničkih prostora i slično).

 
Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava