Logo - Direkcija za stanovanje

Sustav upravljanja

Usluge Direkcije koje se ne naplaćuju

4.) Stalna mjesečna izrada i kvartalno oglašavanje u zgradama izvješća o  pokrenutim postupcima ovrhe, te stadiju sudskih postupka po pojedinom dužniku u zgradi

sastavljanje i oglašavanje od strane upravitelja u zgradama posebnih pisanih mjesečnih izvješća za suvlasnike zgrada, u pisanoj formi s autorizacijom upravitelja:

pojedinačno za svakog dužnika bez navođenja osobnih podataka
o stanju sudskog spisa u ovršnom postupku naplate duga pričuve

 
5.) Pored toga, suvlasnici ni jedne zgrade na ovom području, a rijetki u RH raspolažu dokumentacijom koju im upravitelj direktno osobno dostavlja, kao što su:

Program upravljanja i održavanja zgrade,  Izvješća o troškovima i računima zgrade Kalkulacije troškova zgrade, Obavijesti svim suvlasnicima o dešavanjima u zgradi u svezi upravljanja (što drugi ne obavljaju, a ako obavljaju onda i naplaćuju).
 
 
6.) Druga brojna dokumentacija i obavijesti mjesečno se oglašava putem oglasne ploče zgrade pored računa o poslovanju zgrade.  SIGURNOST NOVČANIH SREDSTAVA NA ŽIRO - RAČUNU ZGRADA:


1.) Svaka zgrada ima svoj vlastiti žiro račun zgrade, neovisan o žiro-računu upravitelja ili druge zgrade.


2.) Isplate sa žiro računa vrše se isključivo uz supotpis ovlaštene osobe iz zgrade na radnom nalogu, a zatim na računu izvođača, te na kraju i na virmanu.

računi se isplaćuju jedino, ako rad i iznos računa bude potvrđen na samom računu
pečatom zgrade i potpisom ovlaštenog predstavnika suvlasnika

3.) Isti mjesec svi se suvlasnici putem                

financijskih  izvješća na oglasnim pločama se obavještavaju i o računu izvođača i svim 
isplatama sa računa, te o novom mjesečnom stanju računa zgrade

 
TRANSPARENTNOST PROVOĐENJA RADOVA ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA ZGRADAMA


1.) Za radove u zgradama  vrijednosti preko 5.000,00 kn natječajni se postupci obavljaju krajnje transparentno, te djelatnici „DIREKCIJE“ ne samo putem interneta, te dostavom izvođačima, nego i u zgradi na koju se odnosi natječaj oglašavaju natječaj, potom sve ponuda i na kraju zaključeni ugovor  sa najboljim ponuditeljem po izboru suvlasnika.
- obzirom da su suvlasnici najbolji gospodari svojom imovinom
  predstavnik i suvlasnici  su uključeni u sve faze natječajnog
  postupka
- prioritet ima ponuda koju legalno prezentira netko u zgradi od
   suvlasnika uz uvjet jednakih najboljih uvjeta (ako ima tvrtku i
  posao se može legalno realizirati)
 
Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava