Logo - Direkcija za stanovanje

Učestali upiti od 2005 do danas

Pitanja zajedničkih prostora u zgradi

Obuhvaćeni su češći upiti suvlasnika u višegodišnjem razdoblju obrađeni od strane  direktora naše upraviteljske tvrtke DIREKCIJE ZA STANOVANJE d.o.o. SPLIT gosp. Igora Crvarića, magistra prava u opsegu, dosezima, okvirima, te za potrebe suvlasnika zgrada (dijelom kroz višegodišnju praksu, na Zakonu osnovane i registrirane, UDRUGE SUVLASNIKA – PREDSTAVNIKA SUVLASNIKA USOPS - SPLIT, dijelom u okviru višegodišnje suradnje s Udrugom DALMATINSKI POTROŠAČ SPLIT).

 

 

ZLOUPOTREBA ZAJEDNIČKIH PROSTORA U ZGRADI. NEPLAĆANJE PRIČUVE ZBOG NEIZVRŠENIH POPRAVAKA U STANU. POTREBNA VEČINA ZA DONOŠENJE SUVLASNIČKIH ODLUKA KOD POSLOVA REDOVNE UPRAVE. POVEĆANJE PRIČUVE U DVOSTRUKOM IZNOSU BEZ ZNANJA SVIH SUVLASNIKA ZGRADE.

U odnosu na zajedničke prostore glede dugoročnog zakupa ili promjene vlasništva stranci je objašnjeno da su zakup ili promjena vlasništva Zakonom predviđeni u pravnom režimu poslova izvanredne uprave. Za takve odluke o zajedničkim prostorima potrebna je jednoglasna suglasnost suvlasnika, ako se radi o zakupu preko godine dana, kao i kod promjene vlasništva zajedničkih prostora nekretnine suvlasnika. Zakonom je plaćanje pričuve utvrđeno kao zakonska obveza. U odnosu na činjenicu da li su obavljeni radovi u zgradi – u odnosu na pričuvu - radi se o dvije    potpuno odijeljene stvari. Naime, obveza plaćanja pričuve je autonomna i samostalna obveza. Za donošenje odluka stranka je upućena na većinu utvrđenu Međuvlasničkim ugovorom kojim se reguliraju odnosi između suvlasnika odnosno da se ovakve odluke donose većinom od strane suvlasnika koji raspolažu većinskim suvlasničkim udjelima.

 

ZAŠTITA SUVLASNIČKIH INTERESA STAMBENE ZGRADE. ZAKUP ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADE (POKROVA RAVNOG KROVA) RADI POSTAVLJANJA SATELITSKIH UREĐAJA OD STRANE KONCESIONARA. DAVANJE ZAJEDNIČKOG PROSTORA U ZAKUP. POTREBNA VEČINA ZA DONOŠENJE ODLUKE.

Suvlasnica je upućena na odredbu članka 86. alineja 7. u svezi članka 87 stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – odnosno istoj su navedene odredbe   detaljno objašnjene , obzirom da je povezivanjem ove dvije odredbe mogućeg objasniti potrebnu većinu za donošenje odluka o zakupu kako do godine dana – redovna uprava, tako i preko godine dana – poslovi izvanredne uprave. Kao pravni osnov navedene su većinska odluka suvlasnika za zakup do jedne godine, te jednoglasna odluka ukoliko se radi o zakupu preko jedne godine. Pored toga potrebno je sastaviti i potpisati poseban ugovor o zakupu zajedničkog prostora zgrade kojim će se regulirati što detaljnije svi odnosi između suvlasničke zajednice i koncesionara od odredaba o plaćanju zakupa do odredaba o povratu u prijašnje stanje kod prestanka ugovora o zakupu.


Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava