Logo - Direkcija za stanovanje

Učestali upiti od 2005 do danas

Sredstva pričuve - dešavanja u praksi

POVEĆANJE IZNOSA PRIČUVE.

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima podvodi institut pričuve pod poslove redovne uprave u smislu članka 86 Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Za iste je poslove zakonodavac predvidio većinsko, ne i jednoglasno donošenje odluka. Stoga većinska odluka suvlasnika obvezuje i suvlasnike zgrade koji se sa istom ne slažu – što je i predviđeno Međuvlasničkim ugovorom. Suvlasnici je objašnjeno da u ovršnom predmetu ne bi imala valjane na Zakonu osnovane argumente prigovaranja ovršnom rješenju, tako da bi izvjesno uz glavnicu odnosno pričuvu dugovala i kamate,te sudske troškove.

 

NEPLAĆANJE DOPRINOSA SREDSTVIMA ZAJEDNIČKE PRIČUVE ZGRADE. IZJAVLJEN PRIJEDLOG ZA OVRHU PO KOJEM STRANKA NIJE ZAPRIMILA OVRŠNO RJEŠENJE. NOVA OPOMENA PRED NOVU OVRHU SASTAVLJENA OD UPRAVITELJSKE TVRTKE.

Suvlasnik je upućen na odredbe članka 226.stavak 1. Zakona o obveznim odnosima kojima se utvrđuje vrijeme zastare za potraživanja dugujuće zajedničke pričuve. Potraživanja povremenih davanja koja dospijevaju godišnje ili u kraćim vremenskim razmacima – povremena potraživanja zastarijevaju za 3 godine, a početak toka zastare računa se od dana dospjelosti svakog pojedinog davanja odnosno mjesečne rate pričuve in concreto. Stranka je upućena podneskom obavijestiti upravitelja da posjeduje dokaze o uplatama pričuve – ovjerene uplatnice. Stranci je objašnjeno da upravitelj nije pravodobno uputio Prijedlog ovrhe odnosno svoj je podnesak Sudu uputio sa zakašnjenjem, te je nastupila zastara za cijelo razdoblje nedovoljnih uplata duga od 2000. godine do lipnja 2002. godine.

 

NAPLATA PRIČUVE - POSEBNI FOND ZA POPRAVAK «MALOG DIZALA»:

Odredbom članka 380 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisana je obveza plaćanja sredstava zajedničke pričuve. Odredba članka 379. istog Zakona referira obveze upravitelja nekretnine - u koje obveze spada utvrđivanje pričuve i naplata dugujuće pričuve. Ako pričuva ne uključuje troškove održavanja prema Uredbi o održavanju stambenih zgrada i shodno Zakonu – postavlja se pitanje motiva da se dizalo u zgradi održava iz posebnog fonda suvlasnika izvan računa sredstava pričuve. Takvim postupkom omogućeno je nezakonito i neovlašteno raspolaganje sredstvima suvlasnika putem samih suvlasnika, bez utjecaja upravitelja zbog čega su nastupile nezakonite naplate u zgradi za održavanje dizala.
Stoga je protupravan postupak dostavljanje uplatnica pričuve čija namjena ne uključuje troškove izričito utvrđene Zakonom i Uredbom Vlade odnosno troškove dizala koje spada u zajedničku opremu zgrade. Iz prednjeg proizlazi da financijsko izvješće o održavanju zgrade niti ne sadrži stavke održavanja dizala, budući da se isto ne održava sukladno zakonu i odredbama o sredstvima zajedničke pričuve zgrade.

Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava