Logo - Direkcija za stanovanje

Udruga suvlasnika U.S.O.P.S.

Primjeri iz prakse udruge

PRIMJERI IZ PRAKSE UDRUGE USOPS „SUVLASNIK“ SPLIT:
 
 
 
INTERVENCIJA UDRUGE KOD NEPROVOĐENJA DPU-A:
 
 
GRADSKO POGLAVARSTVO _____________
-   ODJEL ZA KOMUNALNO ODRŽAVANJE ____________________________________


GRADSKI KOTAR _____________na pažnju predsjednika i tajnika Kotara
OSNOVNA ŠKOLA______ n. p. ravnatelja                                                                                                                                                                       
 
 
PREDMET : NEPROVOĐENE DPU ZA UREĐENJE PODRUČJA ____________________
                   
Poštovani,
 
Udruga U.S.O.P.S. SUVLASNIK-SPLIT registarski broj 17001780 , prema ovjererenom statutu udruge klasa: UP-I-230-01/02-01/162 UR. BROJ2181-06-01-02-2-VC od 25. rujna 2002.god. ima za cilj zaštitu i promaknuće interesa suvlasnika i ovlaštenih predstavnika suvlasnika stambenih zgrada.
 
Obaviješteni smo o problemima suvlasnika u stambenim zgradama ___________________   u Splitu dostavom ovoj udruzi i podneska Osnovne škole _______________ Split ur. broj 2191-44-06-041 od 19.01.2006.godine u predmetu neprovođenja DPU ZA PODRUČJE ________________________ .
                    
Sukladno našim ovlaštenjima , te sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – nakon održanog sastanka dana 10.10.2005. Upravnog odbora Udruge, slobodni smo niže navesti stav i mišljenje naše Udruge:
 
Ne ponavljajući kronologiju dešavanja koje su Naslovu savršeno poznata - navodi se :
 
Odlukom Gradskoga vijeća o uređenje područja na predjelu __________u Splitu (Službeni glasnik Grada Splita broj _________ ). podrazumijeva se – postignut je društveni konsenzus (podrazumijeva se svaki, pa i politički) na razini grada Splita da se na određenom mjestu i baš području _________ sagradi zgrada za komercijalnu prodaju , ali i da se uredi prostor područja __________________.
 
Prema sadašnjoj stanju neprovođenja DPU proizlazi :
  • da se gradski konsenzus odnosio samo na mogućnost nekom investitoru da komercijalizira gradnju, a da je uređenje prostora u kojem se najviše ostvaruje opći interes – bilo samo paravan gradnje komercijalne građevine koja će ostaviti za područje ___________________ u Splitu, ukoliko bi ostalo sadašnje stanje: dugoročne negativne posljedice.
 
Našim apelom iz ovog podneska da se pristupi dosljednom provođenju predmetnog DPU – želi se apelirati da se izbjegne poznati slučaj stanova na ______________________u Splitu gdje je bio sporan ugovor o komunalnom opremanju, gdje je ___________________ čvor , na kraju razriješen izdvajanjem iz proračuna 4,8 milijuna eura - bez štete za kupce stanova.
 
Ovim apelom žele se izbjeći afere u graditeljstvu u Splitu kao što su bile sa tri objekta: najprije Lazarica, zatim Vila Velebita, te posljednja tzv. Plava zgrada.
 
Apelom da se pristupi dosljednom provođenju predmetnog DPU – želi se izbjeći situacija da se o prostoru odlučuje na političkoj razini. Kao kod tri sporna viška katova zgrade Lazarica gdje su splitski gradski vijećnici, podsjetimo, autentičnim tumačenjem detaljnog plana uređenja Lazarice legalizirali bespravni zahvat u prostoru izvan gabarita građevinske dozvole – da bi Središnji državni ured poništio akt gradskih vijećnika. u takvim okolnostima stradavaju kupci stanova od kojih se traži sufinanciranje investitora ili plaćanje budućih stanova unaprijed – a koji su uvučeni u složene odnose profitnih interesa investitora na koje ukupne odnose ne mogu utjecati počev od odgovornosti investitora i /projektanta/, odgovornosti nadzornog organa, do odgovornosti državnih tijela za neprovođenje propisa.
 
Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava