Logo - Direkcija za stanovanje

Udruga suvlasnika U.S.O.P.S.

Primjeri iz prakse udruge

INTERVENCIJA UDRUGE KOD OTKAZA ZGRADI UGOVORA O ZAKUPU FASADA  
 
UDRUGA SUVLASNIKA - OVLAŠTENIH PREDSTAVNIKA SUVLASNIKA USOPS – SPLIT
 
 
Registrirana :        Rješenje Ureda državne uprave Klasa.UP-I-230/01/02-01/162
      UR.BR.2181-06-0102—2-VC OD 25.09.2002.
 
PRAVNO TUMAČENJE UGOVORA O ZAKUPU FASADE NA ZGRADI _____________________ U SPLITU OD ____________. I ANEXA NA TAJ UGOVOR OD _________________.
 
Sukladno osnovnom cilju, zakonom registrirane UDRUGE USOSPS-SPLIT-zaštita interesa i zakonskih prava suvlasnika stambenih zgrada,
u nastavku pravnog stava UPRAVITELJA zgrade ___________________ u Splitu ____________ d.o.o. Split IZ DOPISA br.36/04 od _____________., a u odnosu na zahtjev _______________ d.o.o. od ___________. , navodimo :
1.)
Osnovom članaka 10.stavci 2.,3.i 4., a u svezi članka 4. st.1. Ugovora o    zakupu od ______________.: Ugovor o zakupu je na snazi i slijedom članka 121.Zakona o obveznim odnosima, te obvezuje ugovorne stranke.
2.)
Predmetnim Ugovorom predviđen je člankom 10 stavak4. jedan, jedini način otkazivanja Ugovora : kad druga strana ne ispunjava svoje obveze.
Budući ne postoji ni pisana , ni usmena obavijest da je neka od strana prekršila svoje ugovorne obveze-proizlazi da ne postoje ugovoreni razlozi otkaza ,te je ugovor sukladno zakonu na snazi i obvezuje i zgradu i ____________ d.o.o. Ugovorom je predviđeno plaćanje «puno za prazno», a otkazati se može samo ako je zgrada onemogućila postavljanje reklame ili je radila smetnje u korištenju fasade u reklamne svrhe .
3.)
__________ banka nema ugovor sa zgradom . Za zgradu je   pravno i zakonski nevažno zašto banka nakon što je istekao ugovor od dvije godine da nije s _______________ d.o.o. produžila ugovor.
U prilog ovom stavu su činjenice:
________________je pune 2 godine taj ugovor zatajio zgradi;
i sada je odbio omogućiti uvid u taj ugovor što je ispravno, jer je, za zgradu, to ugovor trećih.
4.)
U ugovoru zgrade i ______________ nigdje se obveze ne vezuju uz ugovor banke i _________________ te smatramo zakonski i ugovorno neutemeljenim zahtjev _____________ d.o.o. od 02.08.2004. godine.
                                                     
 U Splitu , _______________.                            
 
UDRUGA USOPS – SPLIT
 
 
 

ZLOUPOTREBA ZAJEDNIČKIH PROSTORA ZGRADE
 
 
GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA
Put Brodarice 6.
21   000     S   p   l   i   t
                                                                                
 
                                                                                                       
Predmet :             ZAHTJEV ZA INSPEKCIJSKI NADZOR PO ČLANKU 149. STAVAK 1.
     ZAKONA O GRADNJI ( N.N. 175/03, 100/04 ) U SVEZI:
                                -  DOKAZA O PRAVU GRAĐENJA (ČL.88. ZAKONA)
                                -   PISANE SUGLASNOSTI VLASNIKA (ČL.89. ZAKONA)
   
Poštovani,
 
U prilici smo upoznati cijenjeni Naslov da je u  zgradi u Splitu na adresi ---------------. - suvlasnik obavio radove adaptacije – rekonstrukcije na način da je proširio svoj stan na prostor koji je bio u zajedničkoj upotrebi svih suvlasnika kao zajednički dio zgrade.
 
U svezi s prednjom obavijesti, prisiljeni smo zatražiti :
INSPEKCIJSKI NADZOR PO ČLANKU 149. STAVAK 1.ZAKONA O GRADNJI ( N.N. 175/03, 100/04 ) U SVEZI:  
DOKAZA O PRAVU GRAĐENJA (ČL.88. ZAKONA)
PISANE SUGLASNOSTI VLASNIKA (ČL.89. ZAKONA)
Naime,
Suvlasnik ne raspolaže pisanim suglasnostima svih suvlasnika zgrade.Ta je činjenica od presudne važnosti obzirom da je adaptacija – rekonstrukcija na zajedničkom prostoru POSAO IZVANREDENE UPRAVE ZA KOJI SE TRAŽI, KAO UVJET VALJANOSTI PRAVNOG POSLA, SUGLASNOST SVIH SUVLASNIKA U ZGRADI sve navedeno prema članku 87. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine RH br .91/96,68/98, 137/99,22/00,73/00). 
 
Pored gore navedene činjenice da suvlasnik koji je obavio radove proširenja ne raspolaže potrebnim pristankom svih suvlasnika nekretnine i suvlasnici u zgradi --------------------------------- u Splitu koji su potpisali suglasnost – PRISTANAK SU DALI POD SUSPENZIVNIM UVJETOM DA SUVLASNIK KAO PROTUDAVANJE OBAVI NEKE RADOVE NA ULAZU , STUBIŠTU I DRUGIM ZAJEDNIČKIM DIJELOVIMA ZGRADE.
 
SUVLASNIK JE TE RADOVE OBAVIO, ALI KAO PREDSTAVNIK SUVLASNIKA U ZGRADI, NA TROŠAK PRIČUVE - A TO ZNAĆI NA TERET SVIH SUVLASNIKA U ZGRADI - ČIME NIJE ISPUNIO SUSPENZIVNI UVJET DANIH SUGLASNOSTI ZA PROŠIRENJE STANA. 
 
Na sastanku suvlasničke zajednice zgrade -------------------------- u Splitu održanom dana 29.03.2006. još petero suvlasnika zgrade, a u odnosu na nezakonitu i protupravnu gradnju , iskazalo je gornje navedene stavove, te se Naslov moli obaviti inspekcijski nadzor po članku 149. stavak 1.Zakona o gradnji ( N.N. 175/03, 100/04 ), TE DONIJETI RJEŠENJE OSNOVOM ČLANKA 162.ZAKONA O GRADNJI.
 
S poštovanjem,
 
U Splitu,                                                                                           
 
UDRUGA U.S.O.P.S.
Predsjednik udruge
Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava