Logo - Direkcija za stanovanje

Udruga suvlasnika U.S.O.P.S.

Primjeri iz prakse udruge

U ovom konkretnom slučaju štetu trpe učenici osnovne škole ________ , stanari ulice _____________ i građani gradskog kotara ___________i to štetu čije će posljedice snositi dugoročno cijeli niz godina, a bez svoje krivnje uvučeni u složene odnose profitnih interesa sudionika u građenju, ali i voluntarizma sudionika odlučivanja u Splitu.
 
Obzirom da je jedan od osnovnih sadržaja registrirane djelatnosti UDRUGE U.S.O.P.S.
« zaštita i promaknuće interesa suvlasnika stambenih zgrada», a koji se cilj ostvaruje i «organiziranjem zastupanja članova udruge » sve po Statutu Udruge OVJERENOM OD SLUŽBE ZA OPĆU UPRAVU OD 25.09.2002. KLASA: UP-I-230-01/02-01/162 UR. BROJ2181-06-01-02-2-vc
 
ovim podneskom željelo se utjecati na ostvarivanje pozicije stanara na predjelu ______________ – SUKLADNO ISKLJUĆIVO ZAKONU osobito u odnosu na tijela nositelje aktualne vlasti u Splitu - KOJA IN CONCRETO i DOPUŠTA parcijalnu provedbu DPU- a I ŠTO JE JOŠ GORE NE PROVODI RJEŠENJA IZ DPU-A .
NAJGORE JE ŠTO POKUŠAVA prema uvodno citiranom podnesku Škole prisiliti investitora na novi Ugovor kako bi se sredstva preusmjerila izvan područja Gradskog kotara _____________________.
 
 
U Splitu,
 
UDRUGA U.S.O.P.S.
Predsjednik udruge


KUĆNI FONDOVI – OSVRT IZ PRAKSE , DOPIS UDRUGE
 
 
U odnosu na dopis poštovanog Naslova br.___________ od 05.10.2005., ističe se da:
·         institut «KUĆNOGA FONDA» - a još manje,
·         postupak u kojem bi Upravitelj bio ovlašten «utjerivati»dugovanja «KUĆNOG FONDA» ne poznaju pozitivni propisi RH, osobito - ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA, N.N.91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 - kao lex specialis za predmetno područje, kao ni i UREDBA O ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA , NN23/97 .
 
Budući da po drugi put podnescima ustrajete na dugovanju koje se ne tiče sredstava održavanja zgrade- prema članku 90. i članku 380. cit. Zakona , te članku 1.cit. Uredbe odnosno da se radi, o području, koje je potpuno izvan zakonskih i ugovornih ovlaštenja upravitelja prema članku 93. Zakona o vlasništvu, - a obzirom da ste izrazili spremnost pružiti dodatne informacije, najljepše molim , a osnovom Vaše obveze iz Ugovora o upravljanju zgradom, informirati:
 
  1. Koji je zakonski i ugovorni osnov instituta «KUĆNOG FONDA» budući nije sadržan u odredbama članka 85. do članka 99. , kao ni u odredbama članka 374. do članka 385. Zakona o vlasništvu;
  2.  Ako ne postoji zakonski i ugovorni osnov , a taj se fond osniva na većinskoj odluci suvlasnika – postavlja se pitanje koje su odluke suvlasnika tolerirajuće za upravitelja, a izvan su poslova održavanja zgrade glede čl.93. i čl.378. Zakona o vlasništvu koje odredbe izrijekom utvrđuju pravni položaj upravitelja ( jer se može raditi i o «haračenju» đepova suvlasnika u privatnom interesu pojedinca – u čemu bi se onda izravno radilo i o odgovornosti Vas osobno i Vaše upraviteljske kuće)
  3. Postavljamo upit: kako je moguće da je Vama PRAVNI OSNOV DUGOVANJA poznat, a niste zakonski legitimirani za sudjelovanje u donošenju istog, a nama s legitimitetom PREMA ČLANKU 85. ST.4 ZAKONA O VLASNIŠTVU sadržaj osnova - odluke ni u čemu nije poznat- što je direktno suprotno i Međuvlasničkom ugovoru i Ugovoru o upravljanju i Zakonu .
  4. I na kraju, molim informirati da li je tzv. KUĆNI FOND sastavni dio financijskog izvješća upravitelja o stanju računa naše zgrade PREMA ČLANKU 93. ST.4 I ČL. 379.ST.1 ZAKONA O VLASNIŠTVU – budući da se u njegovu naplatu uključuje, čak i Upravitelj,a isti suprotno svojoj zakonskoj obvezi NE DOSTAVLJA GODINAMA NIKAKVA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA. NAIME, KAO UPRAVITELJ BILI STE DUŽNI OMOGUĆITI SVAKOM SUVLASNIKU UVID kako u financijska izvješća svake godine,  tako i u spornu i nepoznatu predmetnu odluku po kojoj, opetovanim pismima utjeruje dugove i prijetite «odgovarajućim» postupcima.
 
Obzirom da izvjesno i nesporno, suvlasnici zgrade ,imaju zakonsko pravo biti informirani, molimo odgovor na kojoj se odluci , Zakonu ili ugovoru osniva «KUĆNI FOND».
Poštovani Naslov najljepše se umoljava , a što je istom dužnost kao Upravitelja:
potruditi se i informirati nas, kao i dostaviti dokumentaciju iz koje proizlazi pravni osnov obveze – nama nepoznatog dugovanja na koji Upravitelj po drugi put ustraje, kao i dostaviti nam financijska izvješća.
 
Naime, VAŠA FORMULACIJA «POKRETANJA ODGOVARAJUĆEG POSTUPKA DA BI NAPLATILI KUĆNI FOND» MOŽE SE PODVESTI I POD FORMULACIJU I ODREDBU» POKRETANJA OGOVARAJUĆEG POSTUPKA PROTIV UPRAVITELJA» NA OSNOVI ČLANKA 88. ZAKONA O VLASNIŠTVU koji predviđa: pokretanje postupka na zahtjev svakog od suvlasnika zgrade s ciljem smjene Upravitelja koji grubo zanemaruje svoje obveze – ako se utvrdi da ste utjerivali dug nezakonitog fonda u privatnom interesu nekoga od suvlasnika.
Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava