Logo - Direkcija za stanovanje

Sustav upravljanja

Pravni aspekt upravljanja zgradama

U radu „DIREKCIJE“ formirao se, po načelu legaliteta i striktne primjene propisa, model upravljanja u mnogo čemu različit od drugih subjekata u djelatnosti upravljanja. „DIREKCIJA“ je imala od osnivanja 2003. godine privilegij prije početka rada 2005. godine dvogodišnje pripreme i analize čime su suvlasnici nezadovoljni i čemu u obavljanju djelatnosti upravljanja najviše prigovaraju, odnosno što je u budućem poslovanju potrebno eliminirati kao loše. O tome svjedoči i ova stranica koja sadrži mnoge različitosti od suhoparnog objašnjavanja upravljanja i funkcije upravitelja.

Ključna je razlika da upravljanju „DIREKCIJA“ pristupa kao upraviteljska tvrtka dosljedno primjenjujući vrhovno zakonodavno načelo da je privatno vlasništvo svetinja, a time i suvlasnici nositelji tog vlasništva odnosno njihovi interesi, želje i potrebe glede upravljanja njihovom nekretninom, odnosno da je upravitelj uvijek, isključivo i jedino SAMO NALOGOPRIMAC.

PRAVNI POLOŽAJ UPRAVITELJA

Pravni položaj upravitelja

Upravljanje zgradama je prema upraviteljevim dužnostima iz odredaba članaka 93., 379. ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA (dalje: ZOV) neusporedivo širi pojam od:

  • tehničkog održavanja, upravljanje nije posao nadzornika - domara zgrade;
  • knjigovodstvenog servisera - upravitelj nije knjigovođa suvlasnika;
  • izvođača - kada je upravitelj i sam izvođač, radi se o sukobu interesa.
Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava