Logo - Direkcija za stanovanje

Sustav upravljanja

Pravni aspekt upravljanja zgradama

  • pomaže prilikom iznajmljivanja, odnosno davanja u zakup ili najam određenih samostalnih prostorija u zgradi glede kojih nije uspostavljeno vlasništvo posebnoga dijela (suvlasničkih prostorija)
  • zastupa suvlasnike s ovlaštenjem da izdaje trećima punomoć u postupcima pred sudom i drugim tijelima državne vlasti.

Naknada upravitelja

Određuje se ili:

  • U postotku od obračunate pričuve (ne i naplaćene). Naknada se u pravilu, na žalost, utvrđuje bez obzira na vrstu i količinu rada upravitelja.
  • Ili fiksno po m2 (25 lipa/m2 neto) isto tako bez obzira na vrstu i količinu rada upravitelja.

Najispravnije bi bilo naknadu upravitelja utvrđivati u % od pričuve zavisno od vrste i količine rada upravitelja, ali maksimalno do 30% pričuve zgrade, kako bi se omogućila akumulacija sredstava za održavanje zgrade.

Zgradom sa tri stana treba upravljati kao i zgradom od 80 stanova u kojem se slučaju pitanju naknade upravitelja pristupa nijansirano kod zgrada sa osobito malim brojem stanova.

_________________________________________________________________________________

PRAVNI POLOŽAJ SUVLASNIKA, PREDSTAVNIKA SUVLASNIKA, VIJEĆA SUVLASNIKA

Računi za radove u zgradi i arhiviranje dokumentacije zgrade

Člankom 30/1 ZOV je utvrđeno da je pričuva zajednička imovina suvlasnika zgrade. Nastavno toj činjenici računi za radove u zgradi ne mogu glasiti na tvrtku upravitelja , nego na zgradu, jer su jedino suvlasnici kupci. Arhiva stambenih zgrada je javni arhiv prema članku 5. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima NN 105/97.

Zajednički troškovi više zgrada

Kod zgrada sa više ulaza suvlasnici svakog ulaza autonomni su u otvaranju žiro računa i odabiru upravitelja. Međutim za zajedničke dijelove i opremu sa drugim ulazima moraju zaključiti međuvlasnički ugovor kojim bi uredili troškove zajedničkih dijelova i opreme zgrade.

Pravni položaj suvlasnika

Suvlasnici zgrade imaju zakonsku obvezu upravljanje povjeriti upravitelju registriranoj pravnoj osobi i to zgrada sa 3 ili više stanova prema članku 378 ZOV. Zgrade nemaju pravni subjektivitet. Zakon ne propisuje da zgrade imaju račun i pečat. Međuvlasničkim ugovorom ova se pitanja dopunjuju. Vlasnici stanova i poslovnih prostora u zgradama su istovremeno i suvlasnici zajedničkih dijelova i uređaja zgrada. Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim propisima, Zakonom o zaštiti od požara, Zakonom o gradnji te drugim propisima utvrđuju se obveze u svezi održavanja i upravljanja zgradama. Suvlasnici nekretnina trebaju izvršiti odabir upravitelja koji se brine o redovitom održavanju zgrade (nekretnine), obavljanju svih poslova koji su vezani za održavanje i upravljanje zgradom.

Bit upravljanja s pravnog stanovišta je razlikovati upravljanje od odlučivanja suvlasnika

Suvlasnici su ovlašteni na donošenje odluka u pisanom obliku o redovnim i izvanrednim poslovima članak 85/4 ZOV. U zgradi u kojoj se suvlasnici ne mogu dogovoriti ni kako plaćati vodu - teško je doći do konsenzusa suvlasnika kojeg zahtijevaju propisi i zakonom obveznih odluka u smislu čl. 85 st.4 ZOV o poslovima upravljanja i održavanja zgrade.

Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava