Logo - Direkcija za stanovanje

Sustav upravljanja

Pravni aspekt upravljanja zgradama

Naknada predstavniku suvlasnika

Predstavnik suvlasnika može imati mjesečnu naknadu iz sredstava pričuve, koja se u praksi kreće oko 10% od iznosa ukupne mjesečne pričuve zgrade.

 • Predstavnika suvlasnika može imati naknadu za svoj rad, a utvrđuje se posebnom odredbom međuvlasničkog ugovora.
 • Naknada je dohodak koji je oporeziv. Sa žiro računa zgrade pričuve plaćaju se i prirezi i doprinosi na naknadu.
 • O isplatama naknade predstavniku suvlasnika poreznoj se upravi dostavljaju mjesečni izvještaji.

Smetnje u zgradi - Kućni red

 • Kućni red sadrži osnovna pravila ponašanja u zgradi. Sadrži upute i upozorenja, te je u suštini kućni bon-ton zgrade.
 • Obvezuje: vlasnike,podstanare.posjetioce
 • Provodi ga predstavnik suvlasnika prema međuvlasničkom ugovoru
 • Preporučuje se u ulaznom prostoru zgrade Kućni red za zgrade sa velikim brojem suvlasnika dopuniti Popisom suvlasnika po katovima (u većim zgradama se susjedi ni ne poznaju).

Susjedske smetnje i ugrožavanja: Susjede se ne bira. Zajedničko življenje u objektu zajedničkog stanovanja ne znači samo pristojno ponašanje, ne znači samo uljudno ponašanje, nego i izostanak međusobnih smetnji.

Kod rješavanja susjedskih smetnji potreban je susjedski kontakt pri čemu je važno da li je:

 • počinitelj poznat, voljan razgovarati
 • čini li smetnje namjerno ili nenamjerno
 • dobra volja ometanog i počinitelja
 • jedini posrednik je predstavnik suvlasnika
 • ostali suvlasnici obično su pasivni ako nisu sami ugroženi.

Isključenje iz suvlasničke zajednice 98 i 99 ZOV:

U nekim zgradama prebivaju pojedinci koji svojim ponašanjem maltretiraju ostale suvlasnike drskošću, čak i prijetnjama i vrijeđanjem, zloporabom zajedničkih prostora, dugogodišnjim neplaćanjem pričuve, opstruiranjem zajedničkog mirnog življenja u svim detaljima.

Suvlasnici nisu dužni trpjeti takvo ponašanje. Zakonom je predviđen institut „isključenje iz suvlasničke zajednice“ čl.98 i 99 ZOV : - na zahtjev većine,- na zahtjev manjine. Karakteristike sudskog postupka za „isključenje iz suvlasničke zajednice“ su

 • dugotrajan postupak, više ročišta i svjedočenja.

Dobri susjedski odnosi jedan su od važnijih uvjeta ostvarenja dobrog model upravljanja u kojem je cilj dugoročno zaštititi funkcionalnu, sanitarnu i ekološku funkciju građevine.

Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava