Logo - Direkcija za stanovanje

Sustav upravljanja

Tehnički aspekt upravljanja zgradama

  • Redovni mjesečni servis prema Pravilniku o tehničkoj kontroli dizala za vertikalni prijevoz osoba i tereta.
  • Godišnja kontrola provodi se obvezno jednom godišnje od strane ovlaštenih tvrtki prema Pravilniku o tehničkoj kontroli dizala za vertikalni prijevoz osoba i tereta i izdaje se Izvještaj o ispravnosti dizala – atest, bez kojeg dizalo uopće ne bi smjelo biti stavljeno u pogon. Zavod za ispitivanje kvalitete, prema Pravilniku o tehničkoj kontroli dizala za vertikalni prijevoz osoba i tereta izdaje Izvještaj o ispravnosti dizala.
  • Svakodnevni pregledi dizala stvar su predstavnika suvlasnika i ostalih suvlasnika u zgradi.

Ako se utvrdi neispravnost pri pregledu dizalo se mora isključiti od upotrebe.
Kod održavanja dizala neophodna je suradnja održavatelja dizala i kontrolnih kuća, upravitelja, predstavnika suvlasnika. Vijek trajanja dizala je 15 do 20 godina. Ugradnja dizala u zgradi u kojoj do tada nije bilo dizala, kao posao izvanredne uprave, podliježe suglasnosti svih suvlasnika zgrade.

 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

U stambenim zgradama koje imaju ugrađenu hidrantsku mrežu, prema Pravilniku o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje, ta mreža mora biti ispravna i u funkciji i mora se ispitivati jednom godišnje. U objekte se moraju postavljati vatrogasni aparati i u slučaju kada imaju ugrađenu stabilnu instalaciju za gašenje prema Pravilniku o održavanju i izboru vatrogasnih aparata.
Hidrantska mreža – stabilan sustav za gašenje požara, vanjska i unutarnja, sastojci: izvor vode, cjevovodi, ventili oprema za gašenje.
Putem javnog nadmetanja  potrebno je ishoditi ponude ovlaštenih ustanova za servisiranje vatro opreme, održavanje vatrodojavnog sustava i protupožarnog izlaza. Poslove zaštite od požara, kaopropisima obvezne - suvlasnici ne mogu odbiti.

 

DERATIZACIJA - DEZISENKCIJA

Prema Zakonu o javnom zdravstvu i sanitarnim propisima, te Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, deratizacija i dezinsekcija se provodi dva puta godišnje. Na zgradama pod upravljanjem DIREKCIJE obavlja ih tvrtka Cian. Deratizaciju (uništavanje glodavaca) trebao bi plaćati grad. Dezinsekciju (insekti) plaća pričuva.

 

ATESTIRANJA

Atestiranje – postupci utvrđivanja ispravnosti i nedostatka koji se moraju otkloniti; obuhvaćaju:
Dizala,
Hidrante,
Gromobransku instalaciju,
Električnu instalaciju,
Atestiranja, kao zakonski obavezna - suvlasnici ne mogu odbiti.

 

ODRŽAVANJE INSTALACIJA GRIJANJA

  • Individualno ili etažno grijanje - pojedinačno zagrijavanje stanova do 100kw.
  • Centralno - sustav od kotlovnice s pogonom na plin ili tekuće gorivo koji se razvodi – upravitelj obavlja održavanje do kućne instalacije.

 

DALJINSKO GRIJANJE - TOPLANA I DISTRIBUCIJSKA MREŽA

Održava upravitelj od ventila u toplani do potrošača.
Upravitelj održava zajedničke kućne instalacije.

 

NADOGRADNJE KAO MOGUĆI NAČINI SANACIJE KROVOVA

  • garancije su dugotrajne i višegodišnje;
  • nadogradnjama se dugotrajno i kvalitetno saniraju ravni krovovi;
  • trošak sanacije krova nadogradnjom je pokriven prodajom prava građenja, potrebna je suglasnost svih suvlasnika budući se radi o poslovima izvanredne uprave
  • nadogradnjom odnosno prodajom prava građenja moguće su dodatne poboljšice: ugradnja dizala, sanacija fasada, stolarije………….
  • nadogradnjama se postiže ušteda utroška energije i do 50%.
Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava