Logo - Direkcija za stanovanje

Sustav upravljanja

Tehnički aspekt upravljanja zgradama

PROGRAMI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA ČLANAK 379/2 ZOV

Predradnje u pripremi sastava  programa upravljanja i održavanja zgrade:

  • Razgovori sa suvlasnicima, prilikom preuzimanja zgrade, kao i sa s dosadašnjim upraviteljem.
  • Smisao je ishoditi što više podataka o stanju fasada zgrade, balkona, ulaznih vrata, prozora, limarije, krova, uređaja, dizala, vatro opreme, rasvjete, agregati, antenski uređaji.
  • Zatražiti raspoloživu dokumentaciju zgrade.
  • Sve opisati u primopredajnom zapisniku.

Usvajanjem Programa upravljanja i održavanja zgrade postiže se:

  • Dugoročno rješenje koje se dopunjuje iz godine u godinu i otklanja dugogodišnju zapuštenost.
  • Bez programa upravljanja i održavanja zgrade remete se prioriteti u održavanju, sredstva se troše na lukrativne u odnosu na stožerne probleme zgrade.
  • Za donošenje programa upravljanja i održavanja zgrade je bitno da li obuhvaća i poslove izvanredne uprave i za taj dio programa suvlasnička odluka je valjana, ako su odluku usvojili svi suvlasnici zgrade.

 

PRIMJER JEDNOG PROGRAMA UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA ČLANAK 379/2 ZOV:

 

PROGRAM  UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA ZGRADE
----------------------------------------------------- U SPLITU
- SA PREGLEDOM POSLOVA DUGOROČNOG REDOVNOG ODRŽAVANJA

 

A. OPĆE ODREDBE - SREDSTVA
SADAŠNJA SREDSTVA NA ŽIRO-RAČUNU ZGRADE
BUDUĆA PLANIRANA SREDSTVA

B. PREGLED OPISA I OPSEGA POSLOVA BUDUĆEG ODRŽAVANJA
ZGRADE------------------------------------. U SPLITU - PLAN DUGOROČNIH POPRAVAKA

I. RADOVI KOJI SE JAVLJAJU NENADANO-HITNI POPRAVCI
PUKNUĆA, OŠTEĆENJA I ZAČEPLJENJA VODOVODNE I KANALIZACIJSKE INSTALACIJE - KVAROVI NA ELEKTRIČNIM INSTALACIJAMA
 
II. OBVEZNI RADOVI NA TEMELJU PROPISA
SANACIJA I BOJENJE PROČELJA I FASADA ZGRADE
PROTUPOŽARNA OPREMA - VATROGASNI APARATI
OSIGURANJE ZGRADE OD ŠTETA I OPASNOSTI
FASADNA STOLARIJA:OPASNOSTI OD URUŠAVANJA SA PROČELJA ZGRADE
OKOLIŠ ZGRADE-DERATIZACIJA
UGRADNJA HIDRANTSKE MREŽE- STABILNOG SUSTAVA ZA GAŠENJE

III. RADOVI REDOVNOG ODRŽAVANJA NA TEMELJU POTREBA
POPRAVCI POKROVA RAVNOGA KROVA
ODRŽAVANJE RASVJETE STUBIŠTA,OSVJETLJENJE ULAZA ZGRADE
ODRŽAVANJE STUBIŠNE STOLARIJE: ULAZNIH VRATA, VRATA ZAJEDNIČKIH TERASA 6 KATOVA NAOBJE STRANE STUBIŠ.
POPRAVCI BRAVARIJE, SANIRANJE OŠTEĆENJA ZIDOVA I RUKOHVATA STUBIŠTA

C. POSLOVI KONTROLE I NADZORA U ZGRADI
KONTROLA UPRAVITELJA
KONTROLA PREDSTAVNICE SUVLASNIKA ZGRADE
KONTROLA I DINAMIKA RADOVA U ZGRADI
KONTROLA PLAČANJA PRIČUVE

Riječ direktora

Dobrodošli na web stranice upraviteljske tvrtke Direkcija za stanovanje d.o.o. - Split. Krenuli smo vrlo ambiciozno sa razvijanjem naših web aplikacija sa nizom sadržaja koje ne prezentiraju druge upraviteljske tvrtke na ovom području i rijetke na razini RH.
Na našim web stranicama naći ćete korisne savjete uz niz informativnih sadržaja iz područja upravljanja i održavanja zgrada - općenito za sve suvlasnike zgrada.
Posebno, naši će suvlasnici naći vrlo detaljne podatke o računima svake zgrade od stanja računa, uplata pričuve, računa izvođača, suvlasničkih odluka prema čl. 85 ZOV, programa upravljanja i održavanja, ugovora, reklamacija itd.
Našim web stranicama suvlasnici se ne "informiraju" - pukim definicijama da se "popuni prostor".
Konkretnim stavovima i brojnim primjerima, sa nizom praktičnih korisnih savjeta nastojali smo omogućiti suvlasnicima općenito, ne samo naših zgrada, razumijevanje i vlastiti pristup problemima upravljanja. Da umjesto objekta postanu vjerodostojan subjekt kako predviđa zakon - kontrolor i stvaran nalogodavac.
Radili smo web aplikacije ne samo radi promocije tvrtke, jer bi inače bilo kraće i samo sa definicijama. Cilj nam je bio unapređenje općenito položaja i razumijevanja suvlasnika, te posebno na našim zgradama jačanje zakonske uloge suvlasnika dogradnjom poštenog, fer i transparentnog upravljanja čiji su daljnji doprinos i ove naše nove web stranice.
Na kraju, dragi suvlasnici - posjetitelji, izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja - u nadi da će Vam naše web stranice sa nizom "pikanterija", praktičnih primjera i savjeta biti informativne, interesantne i korisne.

Uprava
Direkcija za stanovanje
Igor Crvarić, magistar prava